Gå till innehållet

Förödande bottentrålning vanligaste fiskemetoden i svenska vatten

Modell som visar hur bottentrålning går till. Foto: Andreas Praefcke, Public Domain. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3801561

Modell som visar hur bottentrålning går till. Foto: Andreas Praefcke, Public Domain.

Bottentrålning är huvudanledningen till att många fiskarter minskat eller försvunnit från svenska havsbottnar. Trots det är bottentrålning den vanligaste fiskemetoden, enligt en ny rapport från Naturskyddsföreningen.  

Bottentrålning innebär att en stor trål, ungefär som en tratt, släpas längs havsbotten och skrapar med sig allt i sin väg. Metoden medför mycket bifångst av fiskar och arter som är ointressanta för fisket, men som skadas eller dör när de hamnar i näten. Bottentrålning anses idag vara ett av de största hoten mot haven och fiskbestånden, och klassificeras som storskaligt destruktivt fiske. Studier har bland annat visat hur skadligt det är för fisken i Kattegatt.

LÄS ÄVEN: • Kattegatt hotas av bottentrålning – trots protester från lång rad tunga instanser

– Vi har sammanställt aktuell forskning om bottentrålning, säger Mårten Wallberg, vice ordförande i Naturskyddsföreningen. Forskare och myndigheter är eniga om att trålningen har en förödande inverkan på såväl bottenlevande växter och djur som framtidens fiskbestånd. När forskare återvände till platser på västkusten där man tagit provfångster för sjuttio år sedan, fick de bara upp hälften så många arter som då. Det är oerhört alarmerande.

Enligt Naturskyddsföreningens rapport bottentrålas all fångst av nordhavsräkor, 88 procent av siklöjan (löjrom), 74 procent av all torsk fångad i Östersjön och 68 procent av alla havskräftor.

LÄS ÄVEN: • EU röstade för fortsatt bottentrålning i känsliga hav

– Vi vill tydliggöra hur omfattande problemen med bottentrålningen är. De flesta konsumenter vet antagligen inte att fångstmetoden för vanliga fiskar och skaldjur bidrar till skövlade havsbottnar och att bottenlevande arter försvinner. Den enda möjlighet som finns idag för konsumenter som vill undvika fisk som bottentrålats är att välja KRAV-märkt, säger Mårten Wallberg. Dock finns idag inga alternativ för bottentrålad räka även om lyckade försök gjorts med burar.

Naturskyddsföreningen vill att politikerna ska förändra förvaltningen av Sveriges kustnära havsområden, gynna skonsamt fiske, förbjuder bottentrålning i alla marint skyddade områden och enbart tillåter metoden i vissa utvalda områden.

Källa och mer information: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa