Gå till innehållet

Biobränsle i EU-domstolen: “EU måste sluta elda upp våra skogar”

Delar av den unika bokskog som för länge sedan bredde ut sig i Europa efter istiden för flera tusen år sedan finns i Rumänien, bl a i Karpatiska bergen. Där avverkas den nu för bioenergi. Foto: Tommy from Arad via Wikimedia Commons

I veckan inleddes en rättsprocess i EU-domstolen mot EU:s direktiv (REDII) gällande förnybara energikällor. Miljöorganisationer och individer från Estland, Irland, Frankrike, Rumänien, Slovakien och USA menar att direktivet är förödande för världens skogar: ”EU måste sluta elda upp våra skogar och investera i att skydda världens skogar istället. Det är det bästa botemedlet mot klimatförändringarna”

De sex klagande vill att EU-domstolen ska avskaffa villkoren för biobränsle från skogen, så att det varken är valbart eller får understöd inom EU. Dr. Mary S. Booth, chef för Partnership for Policy Integrity (PFPI) i USA och vetenskaplig rådgivare i rättsfallet, säger i ett pressmeddelande:

– EU:s policy förlitar sig på falska och oansvariga antaganden om att det är koldioxidneutralt att förbränna biobränsle från världens skogar. Men många internationella forskare, inklusive EU:s egna vetenskapliga rådgivare, har varnat om att förbränning av biobränslen ger ökade koldioxidutsläpp.

Träpellets är ett exempel på fast biobränsle. Foto: Amaza via Wikimedia

Raul Cazan kommer från miljöorganisationen 2Celsius i Rumänien, han säger:

– EU:s policy misslyckas med att leva upp till nästan varenda miljöprincip som finns i Föredraget om Europeiska unionens funktionssätt, exempelvis att policyn ska grundas på vetenskap, att den ska ta itu med klimatförändringen och att förorenaren betalar. Det är svårt att föreställa sig en mer kontraproduktiv policy än att elda upp våra skogar som biobränsle

EU-kommissionen påkallar ett klimatneutralt Europa till 2050. Då ska växthusgaser jämnas ut genom upptag av koldioxid, främst genom skogens kolsänkor. Detta för att bevara ett något så när uthärdligt klimat på jorden, enligt rekommendationer från IPCC. REDII styr att EU ska generera minst 32 procent av sin energi från förnybara källor till 2030 och minska koldioxidutsläppen till under 1990-talets nivåer.

LÄS ÄVEN: • Urskog huggs ned i Rumäniens nationalparker, 3 hektar avverkas per timme

Men biobränsle från skogen är en stor och växande del av EU:s förnybara energi. 2016 kom nästan hälften av den förnybara energin från skogsbiomassa och efterfrågan ökar. I rättsprocessen menar de klagande att koldioxiden från biomassan underminerar arbetet för att stoppa klimatförändringen. Subventioner för biomassa ökar efterfrågan och driver på avverkningen av skog i bland annat Europa och Nordamerika. De klagande kommer från områden som har drabbats hårt som exempelvis sydöstra USA, Estland och Karpaterna där några av Europas sista urskogar avverkas nu. Adam Colette från den amerikanska organisationen Dogwood Alliance är med som vittne i rättsprocessen, han säger:

– Vi har inte tid för falska lösningar som förvärrar situationen. EU måste sluta elda upp våra skogar och investera i att skydda världens skogar istället. Det är det bästa botemedlet mot klimatförändringarna.

LÄS ÄVEN: • Hård kritik mot flygbränsleutredning- “biobränsle en falsk klimatlösning”

Även i Sverige satsas det för fullt på biobränslen. År 2030 ska 30 procent av det flygbränsle som tankas i Sverige vara biobränsle. Det har nyligen regeringens utredare Maria Wetterstrand föreslagit. Men utredningen får skarp kritik av bland annat Greenpeace och föreningen Skydda Skogen.De menar att regeringen inte lyssnar på forskningen och förbiser att biobränslen ger koldioxidutsläpp.Ökad efterfrågan på biobränslen leder till ökad avverkning av skog vilket hotar den biologiska mångfalden.

Hotad skog i Transylvanien. “Investera i att skydda världens skogar istället. Det är det bästa botemedlet mot klimatförändringarna”. Foto: Bergadder via Pixabay, CCO Commons

Källa: EU Biomass Legal Case

Mer att läsa