Gå till innehållet

Förluster av stora marina djur slår hårt mot livet i haven

Vithaj. Foto: Olga ErnstOwn work, CC BY-SA 4.0, Link

En tredjedel av världens stora vattenlevande djur, så kallad marin megafauna, är utrotningshotade. De har en nyckelroll i havens ekosystem och i en ny studie har forskare räknat på vad som händer om utrotningstakten fortsätter som nu. Resultaten visar att det marina livet skulle drabbas hårt.

Marin megafauna definieras i studien som vattenlevande djur med en vikt på över 45 kg. Det inkluderar därmed exempelvis hajar, sälar, rockor, tonfiskar, stora sköldpaddor och valar. En tredjedel av dessa djur är utrotningshotade i dagsläget och inom 100 år kommer nästan en femtedel av dem vara utrotade om nuvarande riktning håller i sig.

Värst ser det ut att gå för världens hajar. 19 procent av dem kommer troligen utrotas under de kommande 100 åren. Om alla hajarter som idag är listade som “sårbara”, “hotade” och “akut hotade” på den internationella rödlistan skulle utrotas så skulle det innebära att vi förlorar 62 procent av alla hajarter.

Den marina megafaunan har ekologiska nyckelroller i haven genom att de äter stora mängder biomassa, flyttar runt näring mellan livsmiljöer, kopplar samman marina ekosystem och modifierar även livsmiljöer fysiskt. Forskarna har räknat ut att om alla nuvarande hotade arter i den undersökta gruppen skulle utrotas så skulle troligen de ekologiska funktionerna av all marin megafauna halveras.

Ett stort problem är också att det inte verkar finnas några andra arter som kan träda in och ta över dessa funktioner om de stora vattenlevande djuren utrotas.

– Våra resultat visar att bland de största djuren i haven är denna så kallade “redundans” mycket begränsad. Om vi förlorar arter, förlorar vi unika ekologiska funktioner. Det här är en varning för att vi måste agera nu för att minska det växande mänskliga trycket på marin megafauna, inklusive klimatförändringar, samtidigt som vi ser till att populationerna kan återhämta sig, säger John Griffin, medförfattare till studien.

Läs även:
Mikroplaster allt större problem för valar, hajar och rockor
Världens hajfiskeindustri använder delfiner och sälar som beten
• Trumps hajhat har ökat folks donationer till hajorganisationer
• Ny global strategi för att rädda hajar och rockor
Två av tre rovfiskar borta sedan 1900-talet
Stora djur med långsam förökning behöver ytterligare skydd

Källor: Swansea University och Science Advances

Mer att läsa