Gå till innehållet

Förkrossande majoritet av svenskar vill skydda skogar med höga naturvärden

Gammal skog. Foto: Erik Hansson

I en ny Sifo-undersökning som Världsnaturfonden WWF låtit göra svarar 8 av 10 svenskar att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning. 2 av 3 anser också att skogsbruk som skadar skogar och vattendrag borde förbjudas. 

– Efterfrågan på svensk skogsråvara har kanske aldrig varit så stor som nu, men det är viktigt att vi inte brukar skogen för intensivt. Undersökningen tyder på att svenskarna vill se ett mer hållbart skogsbruk. Det sänder en stark signal till våra beslutsfattare att se till att de metoder som används inte äventyrar djur och natur, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Världsnaturfonden ställde frågan även 2015 och sedan dess är allt fler svenskar positiva till att regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser för att öka skyddet av gammal naturskog. I dagsläget håller nästan varannan med om det påståendet. Under den nuvarande regeringen har resurserna för skydd av skogen ökat kraftigt, men behovet är fortsatt stort.

LÄS ÄVEN: • Kraftig ökning av statligt skyddad natur och besök på landets naturum

– Mer resurser till skogsskydd skulle vara en trygghet för markägare med stora naturvärden eftersom det ger bättre möjligheter att snabbt få ersättning för den skog som bör skyddas, säger Linda Berglund, skogsexpert på Världsnaturfonden WWF.

LÄS ÄVEN: • Lång väg kvar för miljömål i skogen – Sveriges sämst skyddade naturtyp

Föreningen menar också att det svenska skogsbruket inte är hållbart som det ser ut idag. Skyddet är för litet, arter hotas och ett allt mer intensivt skogsbruk sker på ekosystemens bekostnad. Därför vill  WWF att alla politiska partier ska göra om skogspolitiken så att den håller sig inom naturens gränser och att det bland annat ska göras en ny utredning av skogspolitiken, att skogsvårdslagen  förs in under miljöbalken och att Sveaskog enbart ägnar sig åt hållbart skogsbruk och inte avverkar statens skyddsvärda skogar.

Källa: WWF

Mer att läsa