Gå till innehållet

Förgiftning dödar flest gamar i Frankrike

Bly

Gåsgam. Foto: אקסלרוד הילה [CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons

Gåsgam. Foto: אקסלרוד הילה [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

I en rapport som gått igenom dödsorsaken hos 170 asätande fåglar i de franska Pyrenéerna framkommer tydligt att förgifting är det vanligaste sättet för dem att dö. Av de förgiftade fåglarna var förbjudna insektsmedel och bly de största orsakerna.

Undersökningen har gått igenom obduktioner av åtta lammgamar, 120 gåsgamar, åtta smutsgamar och 34 röda glador och har pågått i sju år (2005-2012). Det är dock först nu resultaten publicerats. 24,1 procent av de döda fåglarna hade dött av någon form av förgiftning och av dessa var 53 procent förgiftade av förbjudna insektsmedel och 17 procent av bly, framför allt från jaktammunition. Bly förekom även i fåglar som dött av andra orsaker vilket tyder på att bly kan vara en betydande orsak till många dödsfall.

Forskarna bakom studien menar att deras resultat visar att det behövs kraftiga restriktioner i användandet av blyammunition för att hindra asätare från att utsättas för detta giftiga ämne.

Blyförgiftning drabbar även svenska rovfåglar och BirdLife Sverige är skarpt kritiska till att det är lagligt:
– Trots att blyförgiftning är en av de vanligaste dödsorsakerna för både kungsörn och havsörn i Sverige, har landets jägare lyckats få behålla denna möjlighet att sprida gift i naturen. Det var nära ett förbud för snart tio år sedan (2006), men det revs upp när alliansregeringen tillträdde. Nu är det hög tid att väcka frågan om ett förbud på nytt, skriver BirdLife Sveriges informationsansvarige Anders Wirdheim.

Andra vanliga dödsorsaker för asätande fåglar i Frankrike var från kollisioner/fall (12%), bakteriella sjukdomar och svält (8%) samt elektrifiering (exempelvis via elledningar, 6%).

Läs mer:
Gamdödande och hälsofarligt diklofenak nu i Europa
Gamar i Europa kan utrotas under vår livstid

Källor: 4Vultures och rapporten Illegal poisoning and lead intoxication are the main factors affecting avian scavenger survival in the Pyrenees (France)

Mer att läsa