Gå till innehållet

Föreningen Skydda Skogen till ministrarna: ”Upphäv inventeringspausen nu”

Stora naturskogsområden som inte har inventerats finns i nordvästra Sverige. Foto: Frida Hermansson

I ett öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och till miljöminister Karolina Skog vill föreningen Skydda Skogen att regeringen ska upphäva pausen i inventeringar. I brevet har föreningen flera starka argument för att inventeringspausen ska upphävas. Brevet är en respons på en skrivelse från fyra stora skogsbolag, som stödjer skogsstyrelsens GD Herman Sundqvist beslut att pausa nyckelbiotopsarbetet i nordvästra Sverige.

Skydda Skogen skriver att klimatmål och arbete för biologisk mångfald inte ska ställas mot varandra eftersom båda målen måste fyllas.

LÄS ÄVEN: • Över 70 forskare och tjänstemän: Återuppta inventeringen av nyckelbiotoper

– Naturskogarna i nordvästra Sverige innehåller ett stort kollager som släpps ut ifall de avverkas. Artrika ekosystem med stor biologisk mångfald som finns i dessa skogar, är tåliga och står emot klimatförändringarna mycket bättre än den planterade produktionsskogen. Av dessa anledningar ska naturskogarna i nordvästra Sverige inventeras och inte huggas ned, säger David van der Spoel, talesperson för föreningen Skydda Skogen.

Herman Sundqvist motiverar inventeringspausen med att säga att inventeringsmetoderna inte passar i nordvästra Sveriges skogar, skriver Skydda Skogen. Men Johan Nitare, Skogsstyrelsens kanske främsta expert på nyckelbiotoper, bekräftar att metoden fungerar bra i hela Sverige. Han får stöd från forskare och andra anställda på Skogsstyrelsen. Data från Skogsstyrelsens egna inventeringar visar också att nyckelbiotoper i nordvästra Sverige faktiskt i genomsnitt innehåller fler hotade arter än i övriga delar av landet.

LÄS ÄVEN: • ”Djävulen är lös i skogen” – protest mot inventeringspaus

Skydda Skogen menar att pausen även motverkar regeringens beslut om att skydda natur. Regeringen har beslutat att 20 procent av Sveriges land och sötvattensområden ska skyddas. Men pausen kan riskera att göra detta omöjligt eftersom den skog som måste skyddas nu hinner avverkas.

Skogsbolagen förespråkar bioekonomi, men denna ekonomi är inte hållbar, enligt Skydda Skogen.

LÄS ÄVEN: • Hård intern kritik mot Skogsstyrelsens chef efter inventeringspaus av skogar

– Bolagen säger att skogen ska brukas så intensivt som möjligt för att ersätta fossila bränslen och energikrävande material som betong. Men det finns allvarliga vetenskapliga tvivel kring denna klimatstrategi. En stor del av skogsprodukterna är varken långlivade eller ersätter fossila bränslen – pappers- och massaprodukter är energikrävande och kortlivade, alltså negativa för klimatet, säger David van der Spoel..

Föreningen menar också att skogsbiobränslen är lika dåliga för klimatet som fossila bränslen eftersom det tar ungefär 100 år för skogen att växa upp igen.

– Vi måste minska utsläppen mycket snabbare än så för att slippa hamna över tröskelvärden som gör det omöjligt att hejda klimatproblemet. Det är alltså direkt fel att säga att biobränslen från skogen är koldioxidneutrala, säger David van der Spoel.

Skydda Skogen skriver:
– Att tro att bolagen har något annat syfte än vinstmaximering är naivt. Skogsnäringen är ett särintresse bland många andra och det är dags att regeringen behandlar dem för vad de är!

Skogsstyrelsen skickade idag ut ett pressmeddelande där de förkunnar att de ska fortsätta med “inventering av områden med nyckelbiotopskvalitet”‬
‪men “under tiden avgränsas inte några nya områden som nyckelbiotoper”‬.

Källa: Skydda Skogen

Mer att läsa