Gå till innehållet

Fördubblad budget för skydd av värdefull natur

Fjällnära skog. Foto: Erik Hansson

I regeringsbudgeten avsätts nästan 1,7 miljarder kronor till skydd av värdefull natur. Det är en knapp fördubbling jämfört med förra budgeten. Pengarna kommer framför allt gå till skydd av fjällnära skogar och två nya nationalparker, rapporterar Naturmorgon.

Frågan om skydd av fjällnära natur har aktualiserats efter den explosionsartade ökningen av avverkningsansökningar som skett den senaste tiden (läs mer i den här artikeln).

Nu meddelar Björn Risinger, Naturvårdsverkets generaldirektör, i en intervju med Naturmorgon att en stor del av pengarna i budgeten kommer gå till dessa fjällnära skogar som ofta har höga naturvärden och saknar formellt skydd.

– Vi bedömer att reservatsbildning är en bra metod för att ordna både långsiktigt skydd och ersättning till markägare i alla de här avverkningsfrågorna som har blivit aktuella på senare tid. Vi kommer ha ett nära samarbete med länsstyrelserna och Skogsstyrelsen för att hantera reservatsbildningarna i naturnära skogar, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger, till Naturmorgon.

Dessutom kommer en del av de 1,7 miljarderna gå till Sveriges två kommande nationalparker:
• Bästeträsk på norra Gotland – läs mer här.
• Nämdöskärgården i Stockholms län – läs mer här.

Källa: Naturmorgon

Mer att läsa