Gå till innehållet

Förbjudet ämne fortsätter påverka fiskgjusens ägg

Fiskgjuse. Foto: Zsombor Károlyi http://prmck.blogspot.se/

Fiskgjuse. Foto: Zsombor Károlyi 

I över tio års tid har det högfluorerade ämnet PFOS varit förbjudet i EU, men eftersom ämnet inte bryts ned finns det kvar i lika stora halter i naturen. En studie från Naturhistoriska riksmuseet och Örebro universitet visar att 40 procent av undersökta fågelägg från fiskgjusar har så höga halter att det påverkar hur många ägg som kläcks.

Forskarna från Naturhistoriska riksmuseet och Örebro universitet har samlat in ägg från fiskgjusar, kattugglor och tornfalkar för att jämföra nivåerna av bland annat högfluorerade ämnen som PFOS. Studierna visar att fiskgjusarna har tio respektive fem gånger så höga nivåer av ämnet jämfört med kattuggla och tornfalk.

Det är så pass höga nivåer att det har en skadlig effekt på fiskgjusarnas ägg. Liknande nivåer hos kycklingar har exempelvis lett till att färre ägg kläcks.

– De här halterna kan man förvänta sig, säger Daniel Borg, toxikolog och riskbedömare på Kemikalieinspektionen, till Vetenskapsradion. De högfluorerade ämnena finns kvar i naturen därför att de är oerhört svåra att bryta ner. Många av dem kan dessutom anrikas i biologiskt material, vilket gör att vi kan hitta dem i fåglar och i fågelägg.

Mer att läsa