Gå till innehållet

För få skyddade områden för flyttande fåglar

Flöjtstrandpipare. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Flöjtstrandpipare. Foto: Daniel Pettersson 

Flyttfåglar är väldigt beroende av skyddade områden längs sina flyttrutter. I dagsläget är vissa länder bra på att skapa reservat vid viktiga flyttlokaler medan andra länder är betydligt sämre. Det räcker att ett område är dåligt skyddat för att flyttfåglar ska få svårt att överleva.

Claire A. Runge och hennes forskarteam på BirdLife Internationel ville ta reda på varför en tredjedel av flyttfåglarna minskar, trots bevarandeåtgärder. De jämförde bland annat utbredningskartor för ungefär 10 000 arter med kartor över mer än 450 000 statligt skyddade områden som finns i dessa fåglars väg.

Undersökningen visade att över 91 procent av flyttfåglarna saknade säkra områden längs deras flyttväg, vilket kan jämföras med stannfåglar där “bara” 55 procent saknar tillräckliga skyddade områden. Det hjälper nämligen inte att exempelvis Tyskland har skyddat områden för 98 procent av sina flyttfåglar när bara 13 procent av dessa arter har tillräckligt skydd längs med hela sin flyttväg. Flyttfåglar är beroende av sammankopplade skyddade områden längs hela sin migration. Samma sak gäller flöjtstrandpiparen (bilden här ovan) som är skyddad på Bahamas, men saknar skydd i Mexiko.

Forskarna menar att det krävs betydligt mer internationella samarbeten för att inte ännu fler flyttfåglar ska minska i antal.

Källor: Sciencemag

Mer att läsa