Gå till innehållet

Följ flyttfåglarnas resa i realtid

Ladusvala. Foto: Daniel Pettersson

Var befinner sig tornseglarna just nu? När anländer göken? Hur går det för fiskgjusarna? Dessa och många andra arter följs i realtid via en portal och samarbeten mellan en lång rad föreningar, webbplatser och lärosäten.

Det är svårt att bli mätt på tankar om flyttfåglarnas långa resa. Från din närnatur, ner genom Europa, över Medelhavet och Sahara till vinterkvarteren för att sedan vända tillbaka på vårkanten och hitta samma häckningsplats igen under sommarhalvåret.

LÄS ÄVEN: • Ny forskning om seglare – fåglarna som sover flygandes

Med Euro Bird Portals realtidsvisning av en lång rad fågelarter kan du följa hur olika arter rör sig genom Europa.

LÄS ÄVEN: • Så fungerar fågelräkningen vid Falsterbo

Kartorna här under baseras på rapporter till Artportalen och 14 andra motsvarande system i andra länder. Sammanlagt läggs det in ungefär 120 000 fågelrapporter i dessa system varje dag. Denna data kan bland annat användas i forskning eller för att hålla koll på när ladusvalorna beräknas till dig.

Tryck på play (vit pil på grön bakgrund) för att starta uppdateringen. Håll koll på hur datumen ändras och se hur arten har observerats under den aktuella perioden i Europa.

LADUSVALA:

GÖK:

TORNSEGLARE:

FISKGJUSE:

RÖDSTJÄRT:

BIVRÅK:

• Se fler fåglars flyttvägar i realtid via Euro Bird Portal.

Mer att läsa