Gå till innehållet

FN: Två år på oss att undvika skenande klimatförändringar

I takt med att den globala temperaturen höjs förväntas också extremväder bli vanligare. Foto: Maths Nilsson

FNs generalsekreterare Antonio Guiterres berättade för världens ledare att vi har två år på oss för att undvika ”skenande klimatförändringar”. Samtidigt släpper bland andra Världsnaturfonden WWF och Stockholm Resilience Center en rapport om hur vi kan halvera utsläppen före 2030.

– Om vi inte ändrar riktning innan år 2020 riskerar vi att missa chansen att undvika skenande klimatförändringar. Klimatförändringarna är den definierande frågan för vår tid och vi är i ett avgörande skede. Forskare har sagt det till oss i årtionden. Om och om igen. Alltför många ledare har vägrat att lyssna, sa Antonio Guterres i ett tal till världens ledare nyligen.

LÄS ÄVEN: • Världens oro för klimatförändringar ökar, men miljöpolitiken uteblir

En skenande klimatförändring riskerar att starta domino-effekter som leder till ett tillstånd som kallas “Hothouse Earth”. Det skulle i ett längre perspektiv innebära att vi kommer få 4-5°C varmare temperaturer och en havsnivå som är 10-60 m högre än idag.

Antonio Guterres passade också på att hylla Paris-avtalet, men menade att världens länder är långt ifrån målet. Enligt FN gör länderna som skrev under avtalet bara en tredjedel av vad som behövs och det kommer bli dyrt i framtiden. De senaste tio åren har extremväder och hälsoeffekter av fossila bränslen kostat enbart USAs ekonomi över 2000 miljarder om året. Den summan kommer enligt FN öka med 50 procent fram inom tio år och år 2030 kan förlusten av produktivitet i en varmare värld kosta den globala ekonomin 20 biljoner kronor.

LÄS ÄVEN: • Global uppvärmning kommer ge dramatiska förändringar i ekosystem

Forskaren Johan Rockström vid Stockholm Resilience Center är inne på samma linje.
– Världen är vid en kritisk vändpunkt. Kurvan för växthusgasutsläppen måste vändas senast år 2020 och sedan falla dramatiskt – och halveras ungefär vart tionde år för att vi ska klara Parisavtalet, säger han i ett pressmeddelande från Världsnaturfonden.

Snabb förändring är möjlig
Han är en av personerna bakom rapporten Exponential Climate Action Roadmap som presenterar 33 lösningar för att halvera utsläppen från energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk till år 2030. 

LÄS ÄVEN: • Oväntat snabb smältning av permafrost frigör stora mängder växthusgaser

Slutsatserna i rapporten är att alla sektorer i världsekonomin snabbt kan halvera sina utsläpp av växthusgaser och att det är fullt möjligt att göra det med befintlig teknik och beprövad politik. Däremot är takten alldeles för låg i alla branscher förutom elsektorn.

För vart femte år som inte klimatutsläppen vänder beräknas havsnivån höjas med 2 dm. Något att tänka på i en värld där 90 procent av alla storstäder ligger nära kusten eller i sårbara deltan.

Källor: The Hill och Exponential Road Map

Mer att läsa