Gå till innehållet

FN-rapport: Svält och massflykt på grund av klimatförändringar

FN släppte idag sin andra stora klimatrapport från IPCC (FN:s klimatpanel). I den 2500 sidor stora rapporten framgår att klimatförändringarna redan idag påverkar hundratals miljoner människors liv och försörjningsmöjligheter. Dessutom förändras känsliga ekosystem som upprätthåller livet på jorden och delar av jorden kan vara obebolig år 2100 om temperaturen stiger med fyra grader.

Koraller i Stora barriärrevet. Foto: Toby Hudson via Wikimedia Commons

Koraller i Stora barriärrevet. Foto: Toby Hudson via Wikimedia Commons

Forskarna förutspår en massflytt av fiskar från tropikerna mot polerna, I Asien riskerar miljontals människor att drabbas av svåra översvämningar och skördar av viktiga grödor riskerar att minska och därmed leda till hungerkatastrofer. Dessutom kan vi räkna med havsförsurning, spridd giftig algblomning, sämre vattenkvalité, samt stora ekonomiska konsekvenser både regionalt och globalt.

Detta dystra scenario riskerar att ske om inte det sker krafttag inom kort från världens ledare.

– Men jag är extremt pessimistisk vad gäller vår politiska förmåga. Som det ser ut nu är vi på väg mot fyra grader, och utsläppen accelererar snarare än planar ut. Och det är väldigt bråttom. Vi har fyra eller högst fem år på oss att vända utvecklingen, säger Lennart Olsson, professor i geografi vid Lunds universitet och en av rapportens författare.

I Sverige har regeringen nyligen fått skarp kritik i en rapport som menar att deras politik de senaste åtta åren på 18 olika områden kraftigt ökat utsläppen av växthusgaser.

Källa: WWF, DN och IPCC

Läs mer
IPCC:s första rapport om klimatet

Mer att läsa