Gå till innehållet

FN: Målet om skyddad natur på väg att nås, men bristfälliga kontroller

Fn

Världen närmar sig de uppsatta målen om att skydda 17 procent av landmassan och 10 procent av havsytan till år 2020, enligt en ny FN-rapport. Däremot är kontrollen av skyddet ofta dåligt.

I dagsläget är 15 procent av landytan och 7 procent av haven skyddade enligt FNs “Protected planet report 2018“. Detta mycket tack vare att antalet skyddade områden ökat kraftigt de senaste åren, nästan uteslutande till havs. Havsmålet hade dessutom nästan varit uppnått om inte skapandet av ett stort skyddat område i Antarktis stoppats av Norge, Kina och Ryssland.

LÄS ÄVEN: • 100 kvadratkilometer skog skyddad i Sverige – ”smått historiskt”

– Det här målet är det som har mest framgång. I ett hav av dåliga nyheter om förlust av biologisk mångfald och förstöra ekosystem är det viktigt att lyfta framstegen, även om det återstår mycket arbete för att se till att det inte bara är de kvantitativa målen som nås utan även att de efterlevs med hjälp av kontroller, sägerCristiana Pașca Palmer, chef för FNs konvention för biologisk mångfald.

LÄS ÄVEN: • Prisbelönt skogsbiolog: Skrämmande att tro allt är frid och fröjd i Sveriges skogar

Att ett område är formellt skyddat innebär inte att inte naturen påverkas negativt. Det avverkas exempelvis just nu i Tyresta naturreservat intill Tyresta nationalpark. Naturreservatet är privatägt och enligt länsstyrelsens beslut är det tillåtet att bedriva ett produktionsinriktat skogsbruk i reservatet.

Över lag är det också väldigt dålig kontroll på att skyddad natur verkligen skyddas. Enligt FNs rapport finns det bara tillräckliga kontroller i vart femte skyddade område.

LÄS ÄVEN: • Forskare: Världens sista orörda natur måste skyddas

Naomi Kingston, vid FNs center för övervakning av naturvård, säger till Guardian att vissa områden som rapporterats in som skyddade helt har byggts över:
– Vi behöver ta fram data för att definiera vilka områden som är pappersreservat och vilka som är äkta.

Källa: Guardian och “Protected planet report 2018

Mer att läsa