Gå till innehållet

FN: Enorm naturskövling krävs till år 2050

Enligt en ny rapport från FN-organet Unep kommer en yta nästan lika stor som USA av naturliga biotoper – regnskogar, savanner och gräsmarker att skövlas fram till år 2050 för att tillgodose den växande befolkningen och den ökande konsumtionen. Områdena kommer istället att omvandlas till åkrar, betesmarker och odlingar av energigrödor.

Regnskog. Foto: J-P Lahall

Regnskog. Foto: J-P Lahall

Denna utveckling kommer att slå hårt mot de arter som får sina biotoper minskade eller helt skövlade, men rapporten slår också fast att det finns åtgärder för att bromsa den här utvecklingen och nämner bland annat ett effektivare jordbruk i framför allt Afrika, bättre jordbruksmetoder som inte utarmar jorden lika snabbt och också att vi är mer sparsamma med den föda som produceras – idag slängs enorma mängder mat.

Svenska hushåll slänger i snitt 5,6 kilo matavfall per vecka och storkök och restauranger i Norge, Sverige, Finland och Danmark slänger 456 000 ton mat per år.

I bästa fall, om alla åtgärder vidtas, tror UNEP att vi bara behöver skapa 1,59 miljoner kvadratkilometer odlingar till år 2050. Det motsvarar drygt Sveriges yta tre gånger om.

Källa: Unep via Oddasat

Mer att läsa