Gå till innehållet

Flyttfåglar behöver inte lika utvecklat immunförsvar

Hussvala. Foto: Zsombor Károlyi 

Forskare vid Lunds universitet har upptäckt stora skillnader i immunförsvaret hos flyttande och stannfåglar. Deras resultat visar att afrikanska stannfåglar har ett betydligt mer varierat och omfattande immunförsvar än europeiska stannfåglar och flyttfåglar.

Över 1300 sångfågelarters släktträd analyserades. Forskarna kunde då konstatera att både fåglar som stannar i norra Europa vintertid och flyttfåglar, som häckar i Europa men övervintrar i områden vid ekvatorn, härstammar från Afrika. När immunförsvaret hos fåglarna studerades fann forskarna stora skillnader.

LÄS ÄVEN: • Svenska forskare kan ha hittat viktig nyckel till fågelkompassen  

Afrikanska stannfåglar har ett mer varierat och omfattande immunförsvar än europeiska stannfåglar och flyttfåglar. Fåglar som stannar i Afrika, där det finns en större flora sjukdomar, har gynnats av ett utvecklat immunförsvar medan evolutionen har gett utvandrande arter ett mindre variabelt immunförsvar.

LÄS ÄVEN: • Följ med på en näktergals fascinerande första år i livet

– Det som förvånar riktigt mycket är att flyttfåglarna har lika låg variation i sitt immunförsvar som de europeiska stannfåglarna. Flyttfåglarna ska ju inte bara kunna hantera sjukdomar i Europa utan också under migrationen och i tropikerna, säger Helena Westerdahl, en av forskarna bakom studien.

Nu tror forskarna att det “kostar” mer än man tidigare trott att ha ett ett starkt och komplext immunförsvar. Flyttfåglarna, som föder upp sina ungar i Europa med färre sjukdomar, har inte behövt utveckla ett lika starkt immunförsvar som de afrikanska fåglarna.

– När flyttfåglarna häckar har de ju flyttat bort från sjukdomarna och behöver inte ett lika varierat immunförsvar. En annan fördel är ju att risken för skador orsakade av immunförsvaret antagligen minskar om immunförsvaret är mindre komplext, säger forskaren Emily O’Connor.

Källa: Lunds universitet

Mer att läsa