Gå till innehållet

Flygförbud över känsliga fågelområden

Länsstyrelsen i Skåne har begärt att regeringen ska införa flygförbud över tolv områden där fåglar och vilda djur är särskilt känsliga. Förbudet skulle i sådana fall gälla all flygtrafik på under 600 meters höjd och innefatta flygplan. luftballonger, skärmflygare, fallskärmshoppare och så kallade flygmopeder.

Fyren vid Falsterbonäset. Foto: Erik Hansson

Fyren vid Falsterbonäset. Foto: Erik Hansson

Enligt länsstyrelsen har allt fler besökare i skånska naturområden rapporterat om störningar på djurlivet. Störningar från havs- och sjöaktiviteter kan länsstyrelsen begränsa med stöd av miljöbalken, men när det gäller luftfart “omfattar miljöbalken bara start och landning”. ­

– Inte ens detta respekteras alltid. En helikopter startade och landade i ett djurskyddsområde man inte ens får beträda. Både vår egen personal och allmänheten har observerat hur till exempel luftmopeder flyger in lågt över våra känsliga fågelområden och skrämmer upp mängder med fågel. Även fallskärmshoppning förekommer. Incidenter som dessa kan få allvarliga följder både för det vilda djurlivet och betande tamdjur, säger Per-Magnus Åhrén, chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Områdena som föreslås få detta skydd är Hallands Väderö, Kullaberg, Jonstorp-Vegeån, Höllviken, Falsterbobukten, Klingavälsåns dalgång, Fyledalen, Araslövssjön, Hammarsjön, Yngsjö, Hanöbukten och Åhus.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa