Gå till innehållet

Flugor och små barn befinner sig i konstant slow motion

Forskare har funnit att insekters förmåga att undvika flugsmällor har att göra med deras uppfattning om tiden. För en insekt upplevs stora rörelser gå i slow motion och det är därför enkelt för dem att komma undan många hot. Enligt forskarna är tidsuppfattningen kopplat till storleken. Ju mindre djur, desto snabbare ämnesomsättning och långsammare tid.

Fluga och vattendroppe. Foto: Maths Nilsson

Fluga och vattendroppe. Foto: Maths Nilsson

Slutsatsen har dragits utifrån hur djur upptäcker blixtar eller snabbt blinkande ljus. För oss människor upplevs till exempel våra tv- och datorskärmar bestå av konstant ljus, men djur med snabbare uppfattning om tiden ser att de egentligen blinkar. Tidsuppfattningen är enligt forskarna kopplat till när blinkande ljus upplevs vara konstant.

– Intressant nog är det en stor skillnad mellan små och stora arter. Djur som är mindre än oss ser världen i slow motion. Vi fokuserade på växtätare, men flugor upplever blinkande ljus upp till fyra gånger snabbare än vi gör. För en fluga verkar därför allt bokstavligen gå i slow motion, säger Dr Andrew Jackson, från Trinity College Dublin på Irland.

Enligt Jackson finns det också “vissa bevis” för att också små barn upplever att tiden går långsamt. Det kan vara en förklaring till att de ständigt verkar ha bråttom. Barn upplever dessutom blinkande ljus tydligare än vuxna människor, vilket skulle kunna vara ett stöd för Jacksons teori.

– Att ha ögon som sänder uppdateringar till hjärnan i mycket högre frekvenser än våra mänskliga ögon, har inget värde om inte hjärnan kan processa indormationen lika snabbt. Därför visar den här forskningen vilka imponerande kapaciteter även de minsta djurhjärnor har. Flugor kanske inte är djupa tänkare, men de kan fatta bra beslut snabbt, säger professor Graeme Ruxton, från University of St Andrews i Skottland, som också deltog i forskningen.

Källa: The Guardian

Mer att läsa