Gå till innehållet

Flera meters havshöjning att vänta från smältande Antarktis

Isberg vid Antarktis. Foto: Malin Hanning

En ny studie har räknat på hur ett smältande Antarktis kommer påverka världens havsnivåer. Forskarna kom fram till att vid två graders uppvärmning väntas på sikt ungefär 2,6 meter högre havsnivå och för varje grads uppvärmning därefter ökar havsnivån med ytterligare 2,4 meter.

Mer än hälften av jordens sötvatten finns lagrat i Antarktis istäcke. Det innebär också att det är världens största källa till havsnivåhöjning. I den nya studien visas att i takt med att den globala uppvärmningen fortskrider kommer havsnivån höjas kraftigt enbart på grund av isen på Antarktis.

Fram till två graders uppvärmning beräknas havsnivåhöjningen vara 1,3 meter per grad. Mellan 2 och 6 graders uppvärmning blir havsnivåhöjningen hela 2,4 meter per grad. Om vi lyckas stoppa uppvärmningen vid 3 grader kommer det på sikt innebära minst fem meters havnivåhöjning. I dagsläget ser vi ut att vara på väg mot minst 3 graders uppvärmning.

– Våra resultat visar att om inte Parisavtalet möts kommer Antarktis bidrag till havsnivåhöjningen öka kraftigt och utgöra en större del än alla andra källor, skriver forskarna i sin slutsats.

Helene Hewitt, havsforskare vid Met Office som inte medverkat i studien, kommenterar den så här i Science Media Centre:
– Havsnivåhöjningen är en av de största effekterna som klimatförändringarna kommer ha och det kommer fortsätta i hundratals år även om vi stoppar den globala uppvärmningen vid 1,5 grader. Smältande istäcke på Antarktis kan lägga till flera meter till havsnivån, men om vi genomför akuta åtgärder för att minska den globala uppvärmningen så kommer vi köpa oss tid för alla de miljontals människor som hotas. Utan stora insatser kommer framtiden för världens låglänta länder, inklusive många av världens största städer, vara under starkt hot.

Enligt Climate Centres havsnivåkarta kommer exempelvis stora delar av Falsterbo, Östra Skåne och södra Öland vara under vatten vid 2,6 meters (2 grader varmare) höjning. Vid 5 meter (3 grader varmare) kommer exempelvis norra Öland och Kullaberg i nordvästra Skåne vara öar.

Följande film visar hur istäcket över Antarktis minskar i takt med ökande temperaturer. Lägg märke till den kraftiga tröskeln vid 2 grader.

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Källor: Nature, The Guardian och Science Media Centre

Mer att läsa