Gå till innehållet

Flera hundra naturreservat ska bildas i allt högre takt

Skog i naturreservat. Foto: Erik Hansson

Skog i naturreservat. Foto: Erik Hansson

Ekot rapporterar att Regeringen har avsatt mer pengar till att skydda natur och det har lett till att det just nu bildas flera hundra nya naturreservat och att det framöver ska bildas ungefär dubbelt så många naturreservat per år framöver. 

Budgeten ska gå till skötsel av befintliga naturreservat, men också till ersättning åt markägare antingen för att köpa mark eller som intrångsersättning.

Framför allt är det skogsmark som ska skyddas.

– I dag avverkas ungefär 250 000 hektar per år. Vi har en takt på skyddet på ungefär 25 000 hektar. Där är det viktigt att vi håller ungefär samma tempo, så vi hinner skydda och säkerställa de sista värden som finns i de gamla skogarna, säger Maria Tiricke, sektionschef på Naturvårdsverket, till Ekot.

Många markägare har väntat i flera år på att få ersättning eftersom det inte fanns tillräckligt mycket pengar i tidigare budgetar.

Källa: Ekot

Mer att läsa