Gå till innehållet

Fler naturreservat får mindre pengar

Söderåsens nationalpark. Foto: Anki Hammar

Söderåsens nationalpark. Foto: Anki Hammar

I fjol tillkom två naturreservat i Skåne – Herrevadskloster och Klöva Hallar. Men trots det har anslagen från Naturvrdsverket för att sköta de skånska nationalparkerna och naturreservaten inte höjts sedan 2007.

I år sänktes dessutom anslagen för första gången. Söderåsens nationalpark fick sitt anslag sänkt med 350 000 kronor och får inte heller behålla de 200 000 kronor som tjänats från virkesförsäljning. Resultatet av de här besparingarna är att skogsskötseln i området får stå tillbaka och i det nya naturreservatet Klöva Hallar kommer inga åtgärder alls utföras under 2013.

Källa: P4 Malmöhus

Mer att läsa