Gå till innehållet

Fler järvar i landet, men fortfarande inte gynnsam bevarandestatus

Järv. Foto: Anki Hammar

Samtidigt som det utannonseras en skyddsjakt på 13 järvar i “förebyggande syfte” kommer årets rapport om den svenska järvpopulationen från Naturvårdsverket. Den har ökat något, men har fortfarande inte uppnått gynnsam bevarandestatus. 

Det har i år hittats 97 järvföryngringar i Sverige. Det är en kraftig ökning från i fjol och det sjätte bästa resultatet de senaste 15 åren då föryngringarna varierat mellan 55 och 125 stycken.

LÄS ÄVEN: • Antalet järvar i Sverige hade år 2016 minskat med en tredjedel på fyra år

Populationen uppskattas bara till ungefär 522 järvar i Sverige, vilket är under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer.

I Sverige har järvstammen ökat med fem procent medan den i Norge minskat med sju procent jämfört med 2016. Urban Johansson, vilthandläggare på Naturvårdsverket, säger dock i ett pressmeddelande att man ska vara försiktig med att jämföra inventeringsresultat från ett år till ett annat. Resultaten kan till exempel bero på brist på spårsnö. En bra hjälp i de snöfattiga södra delarna är länsstyrelsernas viltkameror och allmänhetens foto.

LÄS ÄVEN: • Naturfilm: Sveriges sydligaste järvföryngring

Även andra faktorer påverkar:

– Järvarnas benägenhet att stanna kvar i sina hemregioner påverkar, samt att järvhonor som får ungar varierar mellan åren. Andra viktiga faktorer som påverkar är födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet samt effekten av olika former av jakt. Detta har vi tagit hänsyn till när årets populationsuppskattning beräknats. Populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer, säger Urban Johansson.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa