Gå till innehållet

Fler fritidsbåtar kan ge stor effekt på ekosystem

Havsvik i Sverige. Arkivfoto: Tommie Hansen, CC BY 3.0, Link

Sveriges Radio rapporterar om att det blivit allt trängre i svenska vatten i sommar med allt fler fritidsbåtar och ökad försäljning av vattenskotrar. Det kan ge en stor påverkan på havens ekosystem och det gäller för båtägarna att tänka på var och hur de kör.

Det menar Sofia Wikström, docent i marinbiologi på Stockholms universitet, i en intervju med Sveriges Radio. Hon tar upp flera problem som kan orsakas av att allt fler fritidsbåtar rör sig längs kusterna.

Det handlar dels om utsläpp från i synnerhet tvåtaktsmotorer, men också om det buller som båtar orsakar. Det stör fåglar som ligger på ägg eller som har ungar och som kanske inte klarar sig om störningar återkommer eller sker vid fel tillfälle. Det är dessutom en fråga om var båten färdas. Även en tyst båt kan störa om den kommer nära miljöer där känsliga fåglar häckar och det är inte alltid så enkelt att upptäcka de kamouflerade bona och fåglarna på skären.

Det finns även andra skäl att inte köra in i vikar med grunt vatten. Båtar rör upp bottensediment i vikar som ligger skyddade från vind och vågor. Det gör att vattnet blir grumligare och att växterna får mindre ljus vilket kan leda till att växterna dör. Det drabbar i sin tur inte bara fiskar, fiskyngel och många andra vattenlevande arter, det gör också vattnet ännu grumligare eftersom växterna binder bottensedimentet.

– Rotade växter, så som nate och sjögräs fångar upp sediment i näringsämnen och gör vattnet klarare. Vattnet är mer grumligt utan rotade växter, berättade Sofia Wikström i en intervju med Natursidan 2017.

Det enklaste sättet att visa hänsyn som båtägare är att vara försiktig med var och hur man kör. Det kan vara lockande att köra in i en stilla vik, men det kan ställa till med stor skada.

– Så fort det är grundare än två meter ska man reflexmässigt ta det extra lugnt. Sedan om det är en vik där det är stilla vatten och inte så mycket vågrörelser, då är det ett system som är naturligt vågskyddat och då kan den lilla extra vattenrörelsen från en båt ha en ganska stor effekt på systemet, säger Sofia Wikström till Sveriges Radio.

Källa: Sveriges Radio

Mer att läsa