Gå till innehållet

Fler friska tasmanska djävlar utsläppta

Tasmansk djävul i väntan på att bli utsläppt. Foto: Save the Tasmanian Devil Program

Tasmansk djävul i väntan på att bli utsläppt. Foto: Save the Tasmanian Devil Program

Den tasmanska djävulen i Australien är starkt hotad av en form av smittsam cancer. Natursidan har tidigare rapporterat om ett pågående vaccinationsförsök där 20 vaccinerade djävlar släpptes ut till ett område där man vet att vilda individer bär på sjukdomen. Nu har man i ett parallellt projekt släppt ut 39 st tasmanska djävlar till en del av Tasmanien avskärmat från resten av populationen.

Djävlarna som nu har släppts ut på halvön Forestier i Tasmanien har växt upp i diverse parker runt om i Australien. Forestier har tidigare innefattat en population av vilda tasmanska djävlar. Efter att man 2004 upptäckte den smittsamma sjukdomen DFTD här, gjordes ett försök att rädda resten av populationen genom att ta bort alla sjuka individer. Försöket lyckades inte då sjukdomen höll sig kvar, och man blev tvungen att rensa bort hela djävulspopulationen på halvön.

Tasmansk djävul som släpps ut i det fria. Foto: Save the Tasmanian Devil Program

Tasmansk djävul som släpps ut i det fria. Foto: Save the Tasmanian Devil Program

Förutom naturliga avgränsningar i form av en kanal som avskärmar halvön från andra delar av Tasmanien, har man installerat stängsel och kameror för att hålla de nyligen frisläppta djävlarna separade från de sjukdomsbärande individerna. Dessa individer ingår inte i vaccinationsförsöket utan tillhör ett annat projekt som avser att rädda arten från utrotning. Under de tre senaste åren har 48 individer släppts ut i två andra nationalparker som en del av projektet.

– Målet är att återskapa en vild population av tasmanska djävlar fri från sjukdomen, sade Howel Williams, ansvarig för “Save the Tasmanian Devil Program”. Det är verkligen fantastiskt, det har varit en enormt stor insats, sade Williams.

Källor: ABC news, Save the Tasmanian Devil Program

Mer att läsa