Gå till innehållet

Fler fåglar vid ekologiska lantbruk

Hussvala. Foto: Zsombor Károlyi 

Lantbruk är en av de största anledningen till utarmningen av biologisk mångfald i världen och det går inte bra för jordbruksfåglarna i Europa. I en ny studie framgår det dock att ekologiska djurgårdar har en positiv inverkan på jordbruksfåglar. Effekten var tydligast för insektsätande arter.

Studien är gjord av Helsingfors universitet och har undersökt hur EUs miljöstöd AES påverkat fågelarter i Finland. De kom fram till att resultatet varierar stort. Det finns en mängd olika miljöstöd, men de flesta hade enbart en liten påverkan på fågelantalet.

LÄS ÄVEN: • Även miljövänligt jordbruk kan mätta Europas växande befolkning

– Miljöstöd till jordbruket utgör en stor del av EU:s budget och är den viktigaste finansieringsformen för att förbättra naturens tillstånd. Stödpengarna borde koncentreras till de åtgärder som gagnar naturens mångfald allra mest, säger Irina Herzon, forskare vid Helsingfors universitet.

LÄS ÄVEN: • Ekologiska äppelodlingar har 38% fler arter och kan ge bättre skörd

För ekologisk djuruppfödning var resultaten dock tydliga. Fåglar som svalor och starar gynnades av boskap som får gå utomhus stora delar av året. Det gynnar även insekter, som i sin tur är viktig föda för fåglarna.

Läs även: • Besprutningen av svenskt oekologiskt jordbruk har fördubblats på 25 år

– Ladusvalan och hussvalan har klassificerats som utrotningshotade arter i Finland på grund av minskade bestånd, och en ökad andel ekologiska djurgårdar skulle förbättra arternas situation. Detta kan var och en påverka genom sina dagliga inköpsbeslut och genom att gynna ekologiska produkter, konstaterar akademiforskare Aleksi Lehikoinen från Naturhistoriska centralmuseet Luomus vid Helsingfors universitet.

Källa: University of Helsinki och PLOS One

Mer att läsa