Gå till innehållet

Fler än 6 av 10 fågelskyddsområden påverkas negativt av vägar

Fågelskyddsområde. Foto: Erik Hansson

Infrastruktur, så som vägar och järnvägar, påverkar fåglar och däggdjur även på långt håll. Minst 1 km från en väg kan det finnas 20-30 procent färre fåglar och det påverkar många av Sveriges fågelskyddsområden enligt en ny studie.

Studien, som är gjord av Jan-Olof Helldin och publicerad i Nature Conservation, undersökte hur infrastruktur påverkar djurlivet. Den kom fram till att förlusten av livsmiljöer, påkörda djur, utsläpp, buller och ljus från bilar och tåg, drabbar den biologiska mångfalden runt infrastrukturen. I den så kallade påverkanszonen, som för fåglar kan vara minst 1 km från en väg, kan det finnas 20–30 procent färre fåglar och däggdjur.

LÄS ÄVEN: • En tredjedel av världens ”skyddade” natur påverkas starkt av människor

I de undersökta svenska Natura 2000-områdena, som är särskilt utvalda för att skydda fåglar, är 63 procent påverkade av vägar eller järnvägar. 23 procent av områdena har mer än hälften av sin yta inom en påverkanszon.

Enligt Jan-Olof Helldin är den negativa påverkan från vägar och järnvägar undervärderad i de bevarandeplaner som beskriver hoten mot områdena och nödvändiga skyddsåtgärder.

– Jag rekommenderar att det i förvaltningen av Natura 2000-områdena läggs en starkare tonvikt vid hoten som transportinfrastruktur och trafik utgör mot vilda djur. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt platser med en stor överlappning mellan påverkanzoner och som har särskilt utsatta arter eller livsmiljöer, skriver Jan-Olof Helldin i sin studie.

Källor: SLU och ”Predicted impacts of transport infrastructure and traffic on bird conservation in Swedish Special Protection Areas

Mer att läsa