Gå till innehållet

Fjällrävsräkningen 2018 är klar – mycket positivt resultat

Fjällräv. Foto: Marie Mattsson 

För första gången har Sverige och Norge inventerar fjällräven med en gemensam metodik. Den kom fram till att det finns minst 304 vuxna fjällrävar i Skandinavien 2018 – 112 i Sverige och 192 i Norge.

– För första gången har vi nu en gemensam siffra på hur stor hela den skandinaviska fjällrävsstammen är, vilket är ett viktigt steg i linje med Åtgärdsprogrammet för att återskapa en stabil och livskraftig fjällrävstam med gynnsam bevarandestatus säger Mirja Lindberget, handläggare på Naturvårdsverket.

LÄS ÄVEN: • Det går fortsatt allt bättre för fjällräven tack vare stödinsatser

Vid vinterkontrollerna dokumenteras aktivitet vid kända boplatser. Dessa besöks sedan igen under sommaren för att registrera om det skett någon föryngring.

– För att kunna tala om en ökning eller minskning av antalet fjällrävar måste man jämföra med ett tidigare år med likartad smågnagarförekomst eftersom det är basen i fjällrävens föda. Vid en sådan jämförelse har antalet fjällrävar ökat i Sverige med 10 procent vilket är mycket positivt för arten, säger Johan Wallén, koordinator för fjällrävsinventeringen på Naturhistoriska riksmuseet.

LÄS ÄVEN: • Fjällrävar – ekosystemingenjörer som skapar ”trädgårdar” på tundran

Om fjällräv
Fjällräven fridlystes 1928 i Sverige men trots det har antalet djur minskat till följd av bland annat brist på föda och ökad konkurrens från rödrävar. På 1970-talet uppskattades antalet vuxna djur i den svenska fjällkedjan till cirka 90 individer. Tack vare åtgärder för att rädda fjällräven i form av stödfodring och rödrävsjakt har den svenska fjällrävsstammen sakta börjat återhämta sig.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa