Gå till innehållet

Fisket riskerar att försvinna helt i Skåne, Blekinge och Halland

Landshövdingarna i Skåne, Blekinge och Halland har haft krismöte om fisket i Sydsverige. Läget anses kritiskt, framför allt för torsken, rapporterar SVT Blekinge.

Det kan röra sig om bara några år innan det småskaliga fisket i de sydliga länen är helt borta, menar landshövdingarna. Anledningen är att det är kris för torsken.

– Vi kommer nu att ha fortlöpande kontakt om det här och i någon form arbeta fram våra idéer för att sedan överlämna till Havs- och vattenmyndigheten. Vi är djupt oroade för framtiden. Läget är mycket kritiskt, framför allt för torsken, säger Sten Nordin, landshövding i Blekinge till SVT Blekinge.

LÄS ÄVEN: • Östersjöns torskbestånd nära kollaps

Hösten 2017 beslöt EU om i stort sett oförändrat torskfiske. Detta trots att forskarna på det internationella havsforskningsrådet ICES rekommenderade att det västra torskfisket skulle minska med 90 procent och den östra med 35 procent. Detta eftersom torsken befinner sig i ett ”alarmerande läge” i Östersjön enligt ICES och BalticSea2020 menar att torskbeståndet är i kris och är på väg att försvinna i Östersjön.

LÄS ÄVEN: • Stora fiskar är oerhört viktiga för fiskpopulationer

Ett sätt som krisen för torsken visar sig är att det finns mycket färre av de stora individerna, som är viktigast för att arten ska klara sig. Östersjön. På 1990-talet var torskens medellängden 40 cm i Östersjön. I dag är den 30 cm, enligt en studie från Östersjöcentrum vid Stockholms universitet. Fiskepolitiken har utformats så att fisket framför allt fångar stora fiskar och låter mindre individer komma igenom nätet i trålen. Det har slagit hårt mot torskbeståndet.

Läs även: • EU: Inget ålfiskeförbud och nästan oförändrat torskfiske trots kris

– Man har fiskat bort de stora individerna som är väldigt sällsynta i dag. Nu är det viktigaste rovdjuret i havet mer eller mindre borta, och det riskerar att förändra ekosystemet. Rovfiskarna behövs, för miljöns skull, säger Henrik Svedäng, en av forskarna bakom studien, till radio Gotland.

Källa: SVT Blekinge

Mer att läsa