Gå till innehållet

Fiskeförbud och kraftigt sänkta fiskekvoter i Östersjön 2022

Torsk. Foto: Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0, Länk

EU-kommissionen har beslutat om ett stopp för yrkesfiske på torsk i hela Östersjön. Flera andra fiskebestånd får kraftigt minskade kvoter. Beslutet kallas “svårt, men nödvändigt”.

2019 upptäckte forskare att torskbeståndet i Östersjön var i sämre skick än man tidigare trott och 2020 rekommenderades ett totalt stopp av torskfisket, men EU-kommissionen ansåg att ett totalt förbud skulle slå för hårt mot fisket, inte minst eftersom torsk ofta hamnar i nät som bifångst. De sänkte kvoterna kraftigt, men när forskarna återigen föreslog ett totalt stopp inför 2022 valde kommissionen att följa deras rekommendationer. Endast en liten bifångstkvot har fastställts.

– Att återställa den marina miljön och fiskbestånden i Östersjön är kärnan i kommissionens fiskenivåer och jag är glad att rådet har gått med på att följa dem för de flesta fiskebestånden. Under de senaste åren har problemen i Östersjön haft en förödande inverkan på våra fiskare. De beslut som fattas är svåra, men nödvändiga, för att Östersjön ska kunna förbli en försörjning för fiskare idag och i morgon, säger EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius.

Det införs även ett förbud för sportfiske av torsk i östra Östersjön eftersom beståndet är i så dåligt skick.

I västra Östersjön förbjuds sillfisket eftersom detta bestånd ansetts vara under en säker nivå sedan 2006. Men det görs undantag för fartyg under 12 meter som använder passiva redskap. Centrala Östersjön får en sänkning 45 procent.

Källor: EU-kommissionen och Havs och vattenmyndigheten

Mer att läsa