Gå till innehållet

Fiskare kritiska till videoövervakning, men kastar allt mer torsk överbord

För varje 100 kg fångad torsk kastar danska fiskare dessutom 12 kg torsk tillbaka i havet, trots att det strider mot EUs regler. De kasserade fiskarna överlever sällan att kastas tillbaka i havet och metoden orsakar överfiske.

Det är en illegal verksamhet som ökat på sistone. 2016 var det 10 kg torskar per 100 kg som kastades överbord. Två år senare hade summan höjts till 12 kg, enligt ny statistik från DTU Aqua, som DR Nyheter tagit del av. Torsken som kastas överbord räknas inte med i statistiken. Det innebär att om fiskekvoten är på 1000 kg torsk, så fiskas egentligen i snitt 1 120 kg torsk, men 120 kg kastas överbord och det är framför allt små torskar.

För att tackla problemet diskuteras i Danmark nu utökad kameraövervakning av fiskefartygen. Något som fiskeindustrin motsätter sig, men som experter och EU-kommissionen ser som enda lösningen.

Anledningen till att småtorskar kastas tillbaka i havet istället för att tas med till land och bli en del av fiskekvoten är att fiskeföretagen tjänar mer pengar på att göra så. Förfarandet gör också att torskarna i haven blir mindre och mindre, enligt cheffiskerikonsulent på DTU Aqua, Jørgen Dalskov. Det är också ett bekymmer eftersom stora fiskar är oerhört viktiga för fiskpopulationer. Det krävs ungefär 37 stycken torskar på 2 kg för att producera lika mycket avkomma som en enda torsk som väger 30 kg.

Över lag får danska fiskare allt färre torskar i sina nät. 25 673 ton 2016 jämfört med 17 765 ton 2018.

Läs även:
Kraftigt minskat torskfiske 2020
”Farligt lite” torsk i Nordsjön
Rapport om svenska fiskbestånd – allt sämre för gädda, ål och torsk

Källa: DR

Mer att läsa