Gå till innehållet

Fiskar tar sig djupare för att undvika varmt vatten

Redthroated Emperor. Foto: Michelle Heupel

Redthroated Emperor. Foto: Michelle Heupel

I takt med att världshaven blir allt varmare verkar fiskarna hålla sig allt djupare, enligt en ny studie. Detta kan få stor inverkan på det kommerisella fisket i allt varmare hav.

I studien vid Stora barriärrevet utanför Australien försågs 60 redthroated emperor-fiskar (Lethrinus miniatus) med sändare som avlästes under ett års tid. Resultatet visade att fiskarna under varmare dagar höll sig på djupare vatten, samt att de hittades längre söderut, i kallare vatten, än vad som tidigare registrerats.

– Det här är en kommersiellt viktig fisk och vi ser en betydande skillnad i djup. Om den inte återfinns i grundare vatten i framtiden kommer den bli betydligt svårare att fånga, sa forskningsledaren Leanne Currey om fisken som kan klara sig på 160 meters djup.

Vi har tidigare skrivit om hur känsliga havens ekosystem är för uppvärmningar och hur varmare hav pressar fiskar mot polerna med två kilometer per år.

Källa: JCU

Mer att läsa