Gå till innehållet

Fisk dumpas illegalt – det fiskas mer än kvoterna tillåter

Fortfarande dumpas mycket fisk överbord i den svenska fiskeindustrin. Foto:Mike Jackson/WWF

I ett öppet brev från Världsnaturfonden WWF, Axfood, Coop, Fazer, ICA och Martin & Servera kritiseras att Sverige fortfarande att det dumpas stora mängder fisk tillbaka i haven av den svenska fiskeindustrin. Det leder till att det fiskas mer än kvoterna tillåter och att fiskbestånden utarmas ytterligare.

EU-länderna har haft fem år på sig att införa den så kallade landningsskyldigheten (även kallat utkastförbud) som innebar att fiskefartygen skulle vara tvungna att ta i land all fisk som de fått upp för att räkna av fångsten mot de tilldelade fiskekvoterna för arterna som fångats. Den 1 januari skulle det vara genomfört. Så är inte fallet i Sverige.

LÄS ÄVEN: • Rapport om svenska fiskbestånd – allt sämre för gädda, ål och torsk

Enligt det Internationella Havsforskningsrådet ICES slängdes 11 procent av all fångad torsk i östra Östersjön och 39 procent av all rödspätta tillbaka under 2017. 

När svensk fiskeindustri kastar tillbaka fisk i havet, så innebär det dels att större mängder fisk fiskas än vad kvoterna tillåter och dels att forskarna får svårare att bedöma hur fiskebestånden mår och ge rekommendationer kring hållbart fiskeuttag. 

LÄS ÄVEN: • Miljöorganisationer runt Östersjön kräver totalt stopp för ålfiske

– Landningsskyldigheten är viktig eftersom den driver på utvecklingen av fiskeredskap som kan sortera ut oönskad fångst. Om vi inte får stopp på det här kommer vi inte att uppnå målen för hållbara fiskbestånd och vi riskerar såväl arternas överlevnad som ekosystemens hälsa. I förlängningen påverkar det också lönsamheten för det kommersiella fisket, säger Karin Glaumann, fiskexpert, Världsnaturfonden.

LÄS ÄVEN: • Nya torskfiskekvoter i Östersjön betydligt högre än forskares rekommendationer

Världsnaturfonden hoppas nu att den nya regeringen inför kameraövervakning eftersom det anses vara ett effektivt verktyg för att förbättra fiskerikontrollen och få ned kostnaderna. Ett hundratal länder har testat kameraövervakning och en del har infört tekniken i fisket. Även förbättrade fiskeredskap och att “se över systemet för fiskets fördelning för att främja fisken som använder skonsamma och selektiva redskap” nämns som viktiga vägar framåt.

Källa: WWF

Mer att läsa