Gå till innehållet

Finska statens skogsbolag ska satsa på biologisk mångfald

Ödemarksområdet Kapperijoki i Finland. Foto: Aleksi StenbergEget arbete, CC BY-SA 4.0, Länk

Finlands motsvarighet till Sveaskog, Forststyrelsen, får nu nya ägarpolitiska riktlinjer fram till 2024. Det statliga skogsbolaget får höjda krav om att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och för att driva ett hållbart skogsbruk.

– De nya riktlinjerna baserar sig på förändringarna i omvärlden och på regeringsprogrammets centrala mål, det vill säga målet om klimatneutralitet 2035, målet om att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och målen för ett hållbart skogsbruk, skriver Statsrådets kansli i ett pressmeddelande.

Det sätts också upp mål för att öka kolsänkorna med minst 10 procent före 2035, att Forststyrelsens skogsbruk ska satsa på aktiv naturvård, restaurering av myrmarker, ökad odling av olikåldrig skog, ökad användning av bränning, borttagande av vandringshinder för fisk och på att samordna planeringen av rekreations-, naturturism- och renskötselanvändningen.

Åtgärderna beräknas medföra högre kostnader och minskar avverkningsvolymerna. Därför får Forststyrelsen ett sänkt resultatmål med ungefär 180 miljoner kronor.

I Sverige driver Miljöpartiet frågan om att ställa högre krav på Sveaskogs naturhänsyn.

Läs även:
Naturorganisationer: Falsk bild av Sveriges skogsbruk som hållbart
Naturskyddsföreningen: Marknaden riskerar bli grundlurad av skogsbruket
• Internationella företag säger ifrån om Sveriges skogsbruk

Källa: Statsrådets kansli

Mer att läsa