Gå till innehållet

Finsk studie: Stadsfåglar ökar, skogsfåglar minskar

Duva. Foto: Erik Hansson

Duva. Foto: Erik Hansson

I en ny studie från Finland, som bland annat gått igenom material från 1959, framkommer att vattenlevande fåglar har ökat markant i antal jämfört med landlevande fåglar. Bland de landlevande fåglarna har skogsfåglar minskat kraftigt medan övervintrande stadsfåglar har ökat.

Forskarna bakom rapporten tror att ökningen av vattenfåglar beror på klimatförändringar som gett mer öppet vatten och varmare temperaturer de senaste årtionden.

Skogsfåglarnas tillbakagång beror enligt studien på habitatförlust i samband med skogsskövling och stadsfåglarna har ökat eftersom det blivit lättare för dem att hitta alternativ föda.

Studien är baserad 63 olika fågelarter som analyserats utifrån flyttstrategi, benägenhet att bo i städer och var de befinner sig geografiskt under vintern.

Källa: Rapporten “Impacts of climate and land-use change on wintering bird populations in Finland

Mer att läsa