Gå till innehållet

Finsk kungsörn äldst i Europa

Kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi

En finsk kungsörn som konstaterats vara 34 år gammal är den hittills äldsta kungsörn som är känd i Europa.

Örnen ringmärktes som enda bounge 1984 i Kajanaland i Finland och observerades nästa gång 1986 på vintern vid en åtel i sydvästra Finland. Därefter följde över 30 år utan en enda observation, men av allt att döma har örnhonan fött upp ungar flera gånger.

I januari 2019 lyckades naturfotografen Ari Komulainen fotografera och identifiera den då rekordgamla örnen i Norra Savolax i mellersta Finland. Två månader senare hittades Europas hittills dokumenterat äldsta kungsörn död vid ett myrområde i Norra Österbotten, 34 år, åtta månader och 28 dagar gammal.

Finska Livsmedelsverket genomförde en dödsfallsundersökning och kunde konstatera att den gamla örnhonan haft en tuff sista tid. Kroppen hade sår- och skrapskador efter en kamp och i stjärtbasen hittades ett sår där hagel hittades. Förutom skottskadan och övriga skador var örnen även undernärd.

Belastningen och stressen som kombinationen av kampen och den färska skottskadan orsakat ledde troligen till örnens död, enligt Finska Livsmedelsverket.

34 år och åtta månader är gammalt för en kungsörn, men det är inte den äldsta fågeln i Europa. På Stora Karlsö utanför Gotland häckade för bara några år sedan en 44-årig sillgrissla. Det har också konstaterats att en mindre lira blivit 50 år och 11 månader och att en dansk vigg uppnått en ålder på 45 år och 3 månader innan den blev skjuten. Även en brittisk stormfågel (43 år och 11 månader) och en tysk strandskata (43 år och 4 månader) hör till Europas äldsta fåglar.

Finland har idag cirka 300-400 häckande par av kungsörn och det har ringmärkts 3865 kungsörnar mellan åren 1913 och 2018.

Källor: Helsinki, STT, BirdLife Sverige och Yle

Mer att läsa