Gå till innehållet

Finlands regering föreslår två nya nationalparker

Sallatuntureilta. Foto: MKFI, Public Domain

Finlands miljöminister Krista Mikkonen (Gröna) har lämnat förslag på två nya nationalparker – fjällnaturen i Sallatunturi och skogsområdena i Evois.

De båda förslagen ska nu utredas i detalj och sedan överlämnas till riksdagen.
– I år har finländarna med nyfunnen entusiasm hittat ut i naturen. Naturen har gett sinnesro under undantagsperioden, och antalet besökare i nationalparkerna ökade i början av året med upp till 20 procent. Nationalparkerna är finländarnas gemensamma friluftsområden, men deras syfte är framför allt att trygga och stärka naturens mångfald. När naturen utarmas behöver vi fler oaser av det här slaget. Därför är det fantastiskt att vi nu kan komma igång med att inrätta nya nationalparker, säger Krista Mikkonen i ett pressmeddelandet.

Sallatunturi – ett orört fjällandskap
Den blivande nationalparken i Sallatunturi beskrivs som “det bästa av de skogsklädda fjällens natur” och omfattar cirka 10 000 hektar vid Finlands östra gräns. Det innehåller gamla skogar och fjäll och kanjonen Aatsinginhauta, som är ungefär 250 meter djup.
– Naturskyddsområdet i Sallatunturi med sina vackra fjäll och högländer, inbjudande gamla skogar och uppfriskande bäcksänkor bildar ett orört ödemarksområde som trots allt är lättillgängligt med kollektivtrafik. Områdets betydande naturvärden, den ekologiska förbindelsen över riksgränsen och turistområdets högklassiga serviceinfrastruktur skapar utmärkta förutsättningar för internationell hållbar naturturism. Nationalparken i Salla befäster det värde som området förtjänar och ökar välfärden och livskraften för invånarna och turismen i Salla”, konstaterar kommundirektör Erkki Parkkinen

Evois – vidsträckt gammelskog i södra Finland
Skogarna i södra Finland är enligt regeringen splittrade och bara några procent är skyddade. Det blir det viss ändring på med den tilltänkta nationalparken i Evois. Området är cirka 8 000 hektar stort och beskrivs som “exceptionellt omfattande, enhetligt och ställvis också ödemarksbetonat område av gamla boreala skogar”. Här finns många hotade arter som är beroende av död ved, men också annan natur så som många små sjöar och dammar, små myrar, strömmande vatten och kulturlandskap.

– Genom att utvidga skyddsområdet för skogarna i Evois kan vi förebygga splittring av skogarna och samtidigt skapa ett område vars naturvärden och betydelse ökar under de kommande åren. Evois är ett exceptionellt väl utforskat område som i praktiken har fungerat som naturligt laboratorium för finländska högskolor och forskningsinstitut. Termen Vetenskapsnationalpark passar utmärkt för ett område som har en stor betydelse för vetenskapen och naturens mångfald, säger John Loehr, medlem av den arbetsgrupp som presenterade förslaget om Evois nationalpark.

Källor: Yle och Finska regeringen

Mer att läsa