Gå till innehållet

Finlands natur utarmas – skogsbruket det största hotet

Talltitan trivs bäst i gamla skogar och anses nu starkt hotad i Finland. Foto: Gunilla Falk 

En stor genomgång av över 22 000 arter i Finland är nu klar och har resulterat i en rödlista över landets hotade arter. Det är dyster läsning. Jämfört med förra rödlistan som kom 2010 är nu 400 fler arter hotade. Slutsatsen är att situationen är värre än forskarna hittills trott, att det är bråttom att vända trenden och att det är skogsbruket som är det största hotet.

– Tyvärr visar nu den här mycket omfattande bedömningen att situationen är betydligt sämre än vi hoppades, säger Leif Schulman som är forskare och direktör på Naturhistoriska centralmuseet i Helsingfors, i en intervju för Svenska Yle.

De 180 forskarna bakom den finska rödlistan skriver att 11,9 procent av de 22 418 undersökta arterna i Finlands natur nu är hotade.

– Den största anledningen till att arter hotas eller utrotas är förändringar i livsmiljöer i skogar som orsakas direkt eller indirekt av skogsbruket och minskad andel gammal skog, höga stora träd och döende ved. Den näst viktigaste anledningen är igenväxningen av öppna marker, så som ängar, gräsmarker och myrar. Samma faktorer beräknas även i framtiden vara de största hoten, skriver forskarna som ligger bakom den finska rödlistan 2019 (pdf).

De största hoten har varit kända länge, men problemet är enligt Leif Schulman att det inte görs tillräckligt för att stoppa den negativa utvecklingen.

Brunand. Foto: Erik Hansson

Bland de akut eller starkt hotade arterna är de flesta fåglar. Det gäller exempelvis fjälluggla, kungsfiskare, brushane, tornseglare, fjällvråk, berguv, silltrut, gråsparv, ejder och grönfink. Sämst går det för brunanden, en art som trivs i näringsrika slättsjöar och träsk med öppet vatten. År 2000 ansågs den livskraftig. Tio år senare listades den som hotad, 2015 ansågs den starkt hotad och i årets rödlista är brunanden akut hotad. Även ortolansparven som trivs i öppna jordbrukslandskap har, precis som i Sverige, det svårt i Finland.

Det går inte heller speciellt bra för de finska däggdjuren. 41 arter är nu antingen akut eller starkt hotade. Det gäller till exempel fjällräv, saimenvikare, varg och järv. Även flygekorren har fått  försämrade förutsättningar. Den listas nu som hotad. En av få ljusglimtar för de finska däggdjuren är att lodjurspopulationen numera anses vara livskraftig.

Förutom skogsbruk och lantbruk är exploatering, föroreningar och i allt större grad även klimatförändringarna de största hoten.

Källor: Yle och finska Röda listan (Punainen kirja)

Mer att läsa