Gå till innehållet

Finland diskuterar kalhyggesförbud

Kalhygge i Finland. Foto: Zindox, CC BY-SA 3.0.

För två år sedan togs ett medborgainitiaitiv för att förbjuda kalhyggen i Finland. Eftersom de samlade in så många namnunderskrifter måste nu riksdagens jord- och skogsbruksutskott ta ställning till frågan.

Precis som i Sverige är kalhyggesbruk den vanligaste metoden i Finland. Ett medborgarförslag som inleddes för två år sedan menar att det är huvudorsaken till att den biologiska mångfalden i landet minskar och att skogsbruket därför inte är hållbart. Eftersom initiativet samlade in så många röster (över 60 000) måste nu riksdagen i nästa vecka ta ställning till ett förbud mot kalhyggesbruk i statsägda skogar.

Medborgarinitiativet anser att så kallat kontinuitetsskogsbruk eller hyggesfritt skogsbruk bör användas istället eftersom det är skonsammare mot ekosystemen.

Efter att riksdagens jord- och skogsbruksutskott har tagit ställning ska frågan diskuteras i riksdagen och därefter görs en omröstning.

Källa: HBL

Mer att läsa