Gå till innehållet

Finland återintroducerar vilda skogsrenar i nationalparker

Just nu pågår ett långsiktigt projekt att släppa ut fler skogsrenar i Finland. I dagsläget finns det fyra bestånd runt om i landet, men snart ska de även finnas i nationalparkerna Lauhanvuori och Seitseminen, rapporterar Yle. Förr fanns skogsren i hela Finland, men även i Sverige.

– Vi vill flytta skogsrenen hit eftersom arten tidigare levt i så gott som hela Finland. Skogsrenen hör till det här områdets ursprungliga fauna, det vill säga vi återinför den till dess tidigare levnadsmiljö, säger projektchefen Sakari Mykrä från Forststyrelsen till Yle.

I slutet av 2019 släpps de första individerna fria efter att förhoppningsvis ha förökat sig i inhägnaden. Målet är att efter fem år ha 30-40 vilda skogsrenar i området och att de ska ha förökat sig till 100 stycken om tio år.

Skogsrenen, som är en större, skogslevande underart till renen, utrotades i Finland i början av 1900-talet på grund av alltför utbredd jakt. Detsamma skedde i Sverige på 1800-talet. Men till skillnad från Sverige började man i Finland återintroducera skogsrenen i mitten av 1900-talet. I dagsläget lever ungefär 2000 av världens 4000 skogsrenar i Finland.

I Sverige vill bland annat Jägareförbundet återintroducera skogsren. Det vill även Stig-Olof Holm, skogsägare, biolog och universitetslärare i Umeå. Han menar att återinplantering av skogsvildren kan minska vargkonflikten då man inför ett bytesdjur till vargen som fanns tidigare och som gör att fler älgar och rådjur ”blir över” till jägarna.

Dessutom livnär sig skogsvildrenen framför allt på marklavar, vilket inte andra hjortdjur föredrar. Därför konkurrerar den inte med älg, dovhjort, kronhjort och rådjur om maten och fyller en ekologisk nisch som stått tom inom vargens utbredningsområde, enligt Stig-Olof Holm.

Källa: Yle

Mer att läsa