Gå till innehållet

Film bevisar att rockor kan alstra höga ljud

Stingrockan Urogymnus granulatus. Foto: J. Javier Delgado Esteban

Att benfiskar kan framkalla ljud var sedan tidigare känt, men nu har forskare även visat att broskfiskar medvetet kan alstra ljud (se film i slutet av artikeln).

Teamet av forskare från Sverige (Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)), Spanien och Australien har nu kunnat bevisa att minst två arter av stingrockor avsiktligt producerar ljud. Det är korta och kraftiga klickande läten som verkar vara kopplade till försvars- eller varningsbeteende.

– Vi vet att över 990 arter av benfiskar kan framkalla ljud, säger huvudförfattaren Lachlan Fetterplace, som är forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Broskfiskar däremot, har i allmänhet ansetts vara tysta och fram tills nu har det inte funnits några bevis för att de avsiktligt ger ifrån sig ljud.

Det är stingrockorna Urogymnus granulatus och Pastinachus ater som forskarna nu avslöjat vara betydligt ljudligare än man tidigare trott. Med tanke på att det finns över 1 200 arter av hajar och rockor, kan mycket väl fler arter ge i från sig ljud. Författarna till rapporten vill gärna ta del av andra inspelningar av läten från broskfiskar.

– Att vi först nu insåg att dessa vanligt förekommande stingrockor producerar ljud, visar återigen hur mycket vi fortfarande har att lära oss om haven, säger Lachlan Fetterplace.

Samtidigt som vi vet så lite om livet i haven så börjar vi åtminstone ha bra koll på att det försvinner i snabb takt. Mer än var tredje broskfisk klassas idag som hotad och antalet arter som anses akut hotade har ökat med 172 procent på bara 5 år.

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtu.be

Källa: Fetterplace et al. (2022). Evidence of sound production in wild stingrays. Ecology.

Källor: SLU och Ecology

Läs mer

Mer att läsa