Gå till innehållet

Fem nya naturreservat i Dalarna skyddar mångfald av arter

Guckusko. Foto: Erik Hansson

De nya naturreservaten utgör sammanlagt över 230 hektar och innehåller en varierad natur med många sällsynta arter.

I Ludvika ligger naturreservatet Långmyran (karta), som bara är sju hektar stort, men som rymmer mycket.
– Området har blivit känt för sin rika flora. Här växer förutom guckusko, även orkidéerna tvåblad och skogsknipprot. Med det är framförallt guckuskon med sin märkliga blomma som på våren drar besökare till området, säger Hannah Brandin på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

En dryg mil norr om Dala-Järna ligger Marsjöbergets naturreservat (karta). I den här tallskogen med gott om död ved och 150-åriga träd har det brunnit ofta. I en stubbe har det hittats spår efter sju bränder. Här har bland annat den rödlistade stumpbaggen, bronshjon och dolkstekellik glasvinge hittats.

Jutjärn (karta) ligger 15 km norr om Rättvik och är en artfattig sjö med rik växtlighet i den varierade omgivningen. Här växer ett 20-tal arter starr, skuggviol och älvfräken, men också spännande lavar och mossor. Landets första fynd av mossan svämskapania gjordes här och även mikroskapania och trådbrosklav är värda att nämna. Jutjärn rymmer också växtrika ängar som uppskattas av fjärilar.

Strax söder om Lima ligger Sörbäcken (karta) – en gammal örtrik granskog, med mängder av marksvampar, mossor, lavar och vedsvampar, som påvisar höga naturvärden. Det finns gott om stigar i området och bäcken i söder har flera vackra små vattenfall.

Berg-Annas berg (karta), nordost om Rättvik är ett område med många branter och rikliga mängder död ved. Tillsammans med en fin bäck och torra områden med gamla tallar bildas en varierad miljö som bland annat rymmer orkidéen knärot, delar med stora bestånd av lummerväxter och tallar som är uppemot 300 år gamla.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa