Gå till innehållet

Fem länder enade om plan för att rädda isbjörnen

Isbjörn på Svalbard. Foto: Cecilia Rudengren http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-cecilia-rudengren/

Isbjörn på Svalbard. Foto: Cecilia Rudengren 

Nyligen kom Norge, USA, Kanada, Ryssland och Grönland överens om en tioårig handlingsplan för att rädda isbjörnen. Klimatförändringarna, olje- och gruvnäringar, samt en allt ökande turism hör till de största hoten.

IUCN listar isbjörnen som “sårbar” och de närmaste åren väntas hoten öka i takt med att klimatförändringarna ökar, olje- och gruvnäringen intresserar sig för Arktis, men också på grund av en ökande turism.

– Isbjörnen är en turistmagnet. Reseföretag och turistbåtar söker upp isbjörnsområden, säger Andreas Schei, delegationsledare för isbjörnsavtalet på Miljödirektoratet, den norska motsvarigheten till Naturvårdsverket till Ekot. Han tilläger även att turismen ganska snart kan bli ett problem för isbjörnsstammen.

I takt med att allt mer is försvinner från Arktis verkar allt fler isbjörnar söka sig till land, vilket också ökar risken för att björnarna ska komma i konflikt med människor. I mars i år blev en tjeckisk turist på Svalbard svårt riven av en björn. De smältande isarna leder också till att isbjörnar blir ett allt större hot mot häckande fåglar och ny forskning visar att föda som de hittar på land bara räcker till några individer och kan inte kompensera bristen på deras traditionella byten – sälar.

– Nästan hälften av världens isbjörnar rör sig mellan nationsgränser så ett internationellt samarbete är nödvändigt för att säkra isbjörnarnas fortsatta överlevnad, sa Alexander Shestakov, chef för Global Arctic Program på Världsnaturfonden.

Den nya handlingsplanen sträcker sig över tio års tid och innehåller hela 60 olika punkter. Enligt Geoff York, som var med på mötet i egenskap av isbjörnsexpert från IUCN har samarbetet länderna emellan tidigare varit långsamt och utan kraftiga åtgärder, men det har nu förbättrats.
– Mycket har förändrats de senaste åren och staternas utveckling mot att agera visas tydligt i de aktiviteter som det beslutats om.

Mer att läsa