Gå till innehållet

Favoritplatser: WWF:s generalsekreterare Håkan Wirténs område vid Vättern

Urnatur. Foto:(C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Urnatur vid östra Vätternbranterna. Foto:(C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

sommarföljetongen Favoritplatser berättar olika personer om platser i naturen som betyder något lite extra.

Håkan Wirtén är sedan drygt fem år tillbaka generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Han kom nyligen hem från WWF:s internationella årsmöte i Zambia, där han mött generalsekreterare från hela världen för att samordna resurser och arbete.

Hasselmus. Foto: Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Hasselmus. Foto: Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

”Jobbet som generalsekreterare för WWF i Sverige innebär veckopendling mellan hemmet i Jönköping och Stockholm. Det är många timmar av tågresor och möten. Väl på hemmaplan försöker jag vara ute i naturen så mycket som möjligt. En av mina favoritplatser är de kuperade Östra Vätternbranterna som sträcker sig från Huskvarna i Jönköpings län till Omberg i Östergötland. Området har starka biologiska och kulturella värden. Det har utsetts till så kallat biosfärområde av FN-organet Unesco och har röstats fram som en ”svensk pärla” i WWFs sommarkampanj.

Vi har under många år jobbat här för att bevara biologisk mångfald och andra viktiga värden i landskapet. Samarbetet mellan markägare, ideella organisationer, kommuner och länsstyrelsen i Jönköping har utvecklats i väldigt positiv riktning och är unikt i sitt slag.

Lantlig idyll med vindkraftverkTuggarp, Gränna, Småland.
Foto: Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Lantlig idyll med vindkraftverk
Tuggarp, Gränna, Småland.
Foto: Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Det känns otroligt häftigt att på mindre än en halvtimme nå platser som har så stora möjligheter till rekreation! Sjöarna erbjuder fantastisk skridskoåkning vintertid och härliga promenader och paddling sommartid. Närheten till Vättern, den branta stigningen och klimatet med mycket sol och värme har skapat ett speciellt växt- och djurliv. Här finns sällsynta arter som pilgrimsfalken och värmeälskande ädellövträd som ask, alm, lind och ek.

Sjöarna Ören och Bunn besöker jag ofta. Det är bygder där min farfar växte upp som torparson och bonddräng. Vår stuga på en ö i sjön Bunn ligger mittemot den plats där sagokonstnären Johan Bauer(1882-1918)  bodde på somrarna.  Här hämtade han inspiration till sin fantasivärld av tomtar, troll, älvor och prinsessor. Mycket finns bevarat i verkligheten och inte bara i hans målningar och teckningar. Området är inbäddat i ett trolskt landskap med sjöar, skog, berg och fält.

Vattenfall. Foto: Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Vattenfall. Foto: Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Från Bunn kan man ta sig till näckrosfyllda kanaler som i stort sett är orörda sedan de grävdes på 1800-talet. Här hänger träden ut över vattnet så man får en känsla av att man åker i en tunnel av grönska.

Och nedanför den intensiva trafiken på E4:an finns det avskurna refugier av oväntat tysta och stilla branter. Lummiga växtrikedomar kastar sig ner mot Vätterns blåa och djupa vatten, ibland som en spegel, andra gånger som rytande hav.”

Drottning av buskgeting (Dolichvespula media) besöker äppelblomma Foto:(C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Drottning av buskgeting (Dolichvespula media) besöker äppelblomma
Foto:(C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Fakta:
Östra Vätternbranterna är en av drygt  600 platser i världen som valts ut till  biosfärområde av FN-organet Unesco. De övriga fyra i Sverige är: Kristianstads vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet nedre Dalälven, och Blekinge arkipelag. Målet är att skapa lokala lösningar på globala utmaningar.

Idag finns det cirka 30 naturreservat, 23 biotopskyddsområden och 23 naturvårdsavtal i Östra Vätternbranterna De flesta skogsägare har så kallade Gröna skogsbruksplaner där omkring fem procent av skogen avsätts för naturvård.

Smörbollar (Trollius europaeus) i Biosfärområde; Foto:(C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Smörbollar (Trollius europaeus) i Biosfärområde;
Foto:(C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Hjälp WWF skydda mer av Sveriges fantastiska natur – läs mer på www.wwf.se/svenskaparlor

[mappress mapid=”55″]

Mer att läsa