Gå till innehållet

Närsholmen – ett av Gotlands finaste områden

Foto: Tomas Lundquist

Grönbenor. Foto: Tomas Lundquist

sommarföljetongen Favoritplatser berättar olika personer om platser i naturen som betyder något lite extra.

Här berättar naturfotografen Tomas Lundquist om Närsholmen på Gotland.

“Närsholmen är en liten halvö på östra Gotland som, i mina ögon är ett av de allra finaste områdena på ön. Framförallt är det känt som en ypperlig fågellokal, åtminstone höst och vår, då stora mängder flyttfåglar passerar och rastar men som allmän naturupplevelse är det också något i hästväg.

Foto: Tomas Lundquist

Foto: Tomas Lundquist

Det man slås av när man kommer dit, åtminstone sommartid, är att det känns som man befinner sig på en afrikansk savann! Området består av betad, gräsbevuxen mark med enstaka enbuskar och vindpinade oxlar. Här finns också en dunge med blandad, ganska gles skog samt en fyrplats med en klassisk fyr som känns som ett måste att se om man (som jag) är såld på just fyrar.

Skärfläckor. Foto: Tomas Lundquist

Skärfläckor. Foto: Tomas Lundquist

Vi har ett litet torp, ca 2 mil från Närsholmen och jag har åkt dit många gånger, vinter, vår, sommar och höst. Antingen är målet att fågelskåda eller att bara insupa den friska luften och njuta av den vackra platsen. Allra oftast är det nog så att det är ett foto-projekt som för mej dit. Området har strikta reservatsföreskrifter och under fåglarnas häckningstid är rörligheten som tur är begränsad. Längs strandängarna häckar mycket fågel och framförallt slås man av den stora kolonin med skärfläckor och kentska tärnor. I enbuskmarkerna häckar bland annat gott om tofsvipor, strandskator och sånglärkor.

Tuvsnäppa. Foto: Tomas Lundquist

Tuvsnäppa. Foto: Tomas Lundquist

Då området besöks frekvent av fågelskådare, upptäcks sällsyntheter relativt ofta på Närsholmen. Sommaren 2012 upptäcktes en fläckdrillsnäppa och sommaren 2013 kom det plötsligt fram en tuvsnäppa utanför mitt fotogömsle, när jag fotograferade kärrsnäppor!

I dungen kan det fullkomligt krylla av rastande småfågel vissa dagar för att andra dagar vara i princip helt tom på fåglar. Detta är lite av ett lotteri men om man kan lära sig vilka vindriktningar som är mest gynnsamma, ökar chanserna att pricka in de bästa dagarna. Under sommaren häckar bland annat halsbandsflugsnappare och härmsångare i dungarna.

Fyren på Närsholmen. Foto: Tomas Lundquist

Fyren på Närsholmen. Foto: Tomas Lundquist

Ett besök i maj bjuder på mycket orkidéer, bland annat med Adam och Eva som blommar rikligt. Floran lär bjuda på en rad andra intressanta arter som jag inte har riktig koll på. Det är gott om fjärilar under juli med bland annat apollofjäril och svartfläckig blåvinge.

Intill fyren finns en fyrvaktarbostad, som i nuläget ägs av försvaret. Bostaden hyrs ut men endast till personer med koppling till just försvaret. Diskussioner pågår och har pågått länge för att ändra på detta.

Havsörn. Foto: Tomas Lundquist

Havsörn. Foto: Tomas Lundquist

Det är ganska lätt att hitta hit. Från Lau kyrka kör man till det lilla samhället När. Därifrån håller man vänster och kör mot golfbanan där man återtar av till vänster. När man passerat golfbanans parkeringsplats fortsätter man ner mot havet. Vid ett t-kors, håller man vänster och så fortsätter man vidare tills dess att man är framme.

/Tomas Lundquist”

Läs mer:
Se fler av Tomas Lundquists bilder här.

Mer att läsa