Gå till innehållet

Den sydliga urskogen i Dalarna

Naturvärdesinventeraren Sebastian Kirppu har länge engagerat sig för Sveriges naturskogar och ekosystem. 2011 blev han utsedd till Årets miljöhjälte av Världsnaturfonden och 2014 röstades han fram till lyssnarnas värd i Sommar i P1. Han har samma favoritplats som Jenny Berntson Djurvall – en sydlig urskog i Dalarna.

Drevfjällens naturreservat går inte av för hackor. Den som lämnar dessa urskogsartade skogar oberörd har troligen varit där med förbundna ögon. Här finns allt som naturskogarna kan ge och visa upp. Gamla och urgamla träd, död ved i form av mossiga tallågor och silverfuror. Arter som lavskrika och tretåig hackspett som är gammelskogens invånare och klarar sig knappt utan just gammelskogens ekosystem.

Drevfjället. Foto: Sebastian Kirppu

I Drevfjällens naturreservat finns också tornseglare. Denna fågel förknippas sällan med urskogen men den är en hålbyggare och häckar i gamla hackspettbohål i de gamla silverfurorna här i gammelskogen. När man hittar tornseglare i gammelskogen kan man vara övertygad om att det också finns många bohål i skogen vilket även gynnar andra arters om rödstjärt, svartvit flugsnappare, sparvuggla, pärluggla och hökuggla.

Tallnaturskogarna, gammelskogarna eller urskogsartade tallskogen, ja man kan kalla det vad man vill men vacker är den – så oerhört vacker att man återigen vill fara dit när man väl fått smaka på dess skönhet och välkomnande famn.”

Drevfjället. Foto: Sebastian Kirppu

Drevfjället. Foto: Sebastian Kirppu

Mer att läsa