Gå till innehållet

Rödkallen – Norrbottens pärla

Tobisgrisslor på Rödkallen. Foto: Johannes Rydström

Tobisgrisslor på Rödkallen. Foto: Johannes Rydström

sommarföljetongen favoritplatser berättar olika personer om platser i naturen som betyder något lite extra.

Nu har turen kommit till Johannes Rydström som skriver om och visar bilder från Rödkallen i Luleå ytterskärgård.

Rödkallen. Foto: Johannes Rydström

Rödkallen. Foto: Johannes Rydström

“Längst ut i Luleå ytterskärgård ligger den vackra lilla ön Rödkallen. Ön är så gott som helt platt och täcker en yta av 34 hektar, vilket motsvarar ungefär 50 fotbollsplaner. Det finns numer ingen bofast befolkning på ön, men den hyser många gamla kulturlämningar då vattnen kring ön har varit populära för strömmingfiske sedan medeltiden. Man kan uppleva spännande stenlabyrinter, ett 1700-tals-kapell och en Heidenstamfyr från slutet på 1800-talet. Lägg till detta en fantastiskt varierad natur med grunda havsvikar, vass, såväl barr- som lövskogsdungar, och öppen hedmark så har du receptet på ett givet utflyktsmål.

Jag har haft den stora förmånen att få besöka ön vid två olika tillfällen, nu senast en vecka i maj i år. Jag tillbringade även en septembervecka på ön 2009 och har således fått uppleva öns skiftningar mellan årstiderna, och inte minst hur fågelfaunan skiljer sig åt mellan vår och höst.

Blåhake. Foto: Joahnnes Rydström

Blåhake. Foto: Johannes Rydström

Hela 201 fågelarter har observerats på ön. En imponerande siffra, inte minst med tanke på öns isolering i det yttersta kustbandet och dess nordliga läge – arter som knölsvan, tofsmes, nötväcka, nötskrika och gråsparv är till exempel aldrig sedda – men även med tanke på att ön bara besöks av fågelskådare ett par veckor om året!

Mosnäppa. Foto: Johannes Rydström

Mosnäppa. Foto: Johannes Rydström

Häckfågelfaunan på ön är verkligen spektakulär. En av de talrikaste häckfåglarna är den löjligt charmiga tobisgrisslan med sin sammetslena, svarta fjäderdräkt och sitt ilsket röda gap och röda fötter. Andra exklusiva häckfåglar är kustlabb, småtärna och roskarl, samt inte minst silltrut och skräntärna. Storgrundet som ligger ett stenkast från Rödkallen hyser nationellt viktiga kolonier av de båda sistnämnda arterna. Vidare har mosnäppa sin enda skärgårdshäckande population just på Rödkallen. En population som kanske dessutom är den tätaste i landet? Man kan inte annat än njuta när ett par spelflygande mosnäppor surrar förbi mitt under morgongröten vid boendet.

Tobisgrisslor. Foto: Johannes Rydström

Tobisgrisslor. Foto: Johannes Rydström

Ön är också en viktig rastplats för tättingar, såväl på våren som på hösten. Artvariationen är ofta stor, även om lövsångaren oftast är mest talrik. Men även typiska Norrlandsarter som gulärla, blåhake, videsparv och lappsparv rastar regelbundet, ibland i större antal. Andra mer exklusiva tättingar som rastar regelbundet är ringtrast, lundsångare, taigasångare, ortolansparv, snösiska och rosenfink. Att ön är nordligt belägen märks även på det faktum att arter som dalripa, orre, hökuggla, lappuggla och tretåig hackspett är observerade.

Roskarl. Foto: Johannes Rydström

Roskarl. Foto: Johannes Rydström

Rariteter är ett kapitel för sig på Rödkallen, ön har verkligen fått sin beskärda del av den varan de senaste åren, till exempel så har det setts hela nio blåstjärtar och sju sibiriska piplärkor på ön sedan 2008. Men även arter som vitnäbbad islom, alförrädare, stäpphök, aftonfalk, tuvsnäppa, större piplärka, vitgumpad buskskvätta, bergsångare, kungsfågelsångare och dvärgsparv, plus en lång rad mer regionala rariteter.

Brushane. Foto: Johannes Rydström

Brushane. Foto: Johannes Rydström

Jag längtar redan till nästa gång jag får njuta av den unika naturen på Rödkallen!

Under sommarhalvåret anordnas det regelbundna turer ut till ön, dessa kostar 400 kr tur och retur. Det finns även möjlighet till övernattning. För mer information, kika på: http://www.fyrhotellet.com/

Mer att läsa