Gå till innehållet

Faunapassager ska berika Svartån och Mälaren

Västerås turbinhus. Foto: CC BY-SA 3.0, Länk

Det blev nyligen klartecken från mark- och miljödomstolen för att bygga en faunapassage vid turbinbron i centrala Västerås. Det är bara ett av flera projekt för att göra Svartån och Mälaren mer levande igen.

I sommar kommer troligen arbetet inledas med att bygga en faunapassage i Svartån i centrala Västerås. Med den på plats kommer Mälarens över 30 fiskarter, bland annat gös och den hotade aspen, kunna ta sig upp i Svartån och hitta sina naturliga lekområden. Det är inte möjligt för dem i dagsläget.

– Det ska vara passerbart för alla arter är tanken, vi kallar det gärna för faunapassage, säger Gunilla Alm vattenvårdshandläggare på länsstyrelsen i Västmanland, till SVT Västmanland.

Det är inte enda åtgärden som är planerad. Längre upp längs Svartån ska ännu en faunapassage byggas vid Falkenbergska kvarnen och målet är också att förbättra vattenkvalitet i Västeråsfjärden och Svartån genom att minska övergödningen från jordbruket.

Västerås är långt ifrån ensamt om att stoppa arter från att kunna vandra i våra floder. Det beräknas att 60 procent av alla sjöar och vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt har vandringshinder som hotar den biologiska mångfalden.

Mer att läsa