Gå till innehållet

Fascinerande film visar jakt ur falkars perspektiv

Pilgrimsfalk. Foto: Zsombor Károlyi

Pilgrimsfalk. Foto: Zsombor Károlyi

Forskare vid Haverford College i Haverford (USA) har försett tränade falkar med små filmkameror i hjälmar eller ryggsäckar. Falkarna stördes inte nämnvärt av den extra vikten och fick jaga fåglar medan kamerorna spelade in (se det filmade materialet längre ner på sidan).

Jaktstrategierna har sedan analyserats och resultatet visar enligt forskarna att falkarna ofta jagar så att bytet hela tiden verkar stationärt utifrån deras synvinkel. En ganska komplicerad jaktmetod som framgår av filmen längst ner på sidan.

Att helt enkelt jaga efter ett byte rakt bakifrån är inte en så effektiv jaktmetod. Falkarna försöker istället hela tiden justera sin position för att bytet ska uppfattas som orörligt mot bakgrunden. Det hjälper dem att effektivt förutse var bytesfågeln kommer befinna sig i nästa moment och därmed ha lättare att genskjuta dem. Varenda gång bytet manövrerar måste falken också justera sin position.

Forskningen utfördes på åtta olika falkar som jagade i Belgien, Holland, Storbritannien och på olika håll i USA och kommer fortsätta för att bland annat försöka ta reda på hur falkar väljer ett visst byte i en flock.

[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=7Nc5VDlimGY”]

Källa: Live Science

Mer att läsa