Gå till innehållet

Färre långflyttande fåglar

Näktergal, en av arterna som minskat. Foto: Zsombor Károlyi

Näktergal, en av arterna som minskat. Foto: Zsombor Károlyi

Under 2012 passerade det betydligt färre långtflyttande småfåglar än normalt via Skånes sydkust. Det visar ringmärkningsstatistik från Falsterbo fågelstation som länsstyrelsen i Skåne tagit fram.

Det är en trend som pågått sedan 1990-talet och under den här tiden är det bara svarthättan av 24 tropikarter som ökat. Bland annat ladusvala, näktergal, stenskvätta, trädgårdssångare, lövsångare och svartvit flugsnappare har minskat.

Anledningarna sägs vara klimatförändringar, biotopförändringar ett modernt jord- och skogsbruk, miljögifter och försurning, men också en ovanligt kall och regnrik försommar i norra Götaland och sydöstra Svealand. När besvärliga förhållanden under vintern sammanfaller med dålig häckning kan minskningen av en viss art ske mycket snabbt.

Källa: Sydsvenskan

Mer att läsa