Gå till innehållet

Antalet järvar i Sverige har minskat med en tredjedel på fyra år

 Foto: Johan Siggesson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johan-siggesson/

Järv. Foto: Johan Siggesson 

Den senaste räkningen av antal järvar i Sverige har kommit fram till att det finns ungefär 500 järvar i Sverige, enligt Naturvårdsverket. Det är under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus och dessutom fjärde året i rad som antalet minskar.

Antalet föryngringar i Sverige har minskat med hela 39 procent på ett år och uppgick i år enbart till 58 stycken.

Naturvårdsverket påpekar dock att:
– Att jämföra inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet, eftersom minskningen sannolikt är en kombination av flera olika faktorer och det är svårt att veta vilken som påverkat mest. Ogynnsamma väderförhållanden har på sina håll försvårat inventeringsarbetet även i år och är en bidragande faktor till det låga inventeringsresultatet. En annan faktor som naturligt varierar mellan år är andelen järvhonor som får ungar, så kallad mellanårsvariation. Populationen kan även påverkas av andra faktorer, såsom födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet samt effekten av olika former av jakt.

Järvstammen i Sverige har dock minskat fyra år i rad och jämfört med 2012 återstår nu bara två tredjedelar av järvstammen. Det är också andra året i rad som järvstammen inte uppnår gynnsam bevarandestatus.

Inför nästa år kommer länsstyrelsen i Norrbotten förutom att inventera lyor även göra en större insats för att DNA-analysera järvspillning, utvärdera effekten av jakt på järv, samt den inventeringsmetodik som använts i tre år.

För första gången i modern tid har det dock i år dokumenterats en föryngring i Värmlands län.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa