Gå till innehållet

Färre elfenbensföremål på svenska auktioner

I höstas uppmanade WWF de svenska auktionshusen att helt sluta sälja elfenbensföremål och vi uppmärksammade hur Uppsala Auktionskammare fått elfenbenföremål beslagtagna av polisen.

Elfenben. Foto: Jastrow via Wikimedia

Elfenbensföremål. Foto: Jastrow via Wikimedia

Nu har antik- och konsthandlaren Nicklas Cederqvist i sin blogg Antikmonologen fortsatt granskningen av de svenska auktionshusen och handeln med elfenben. Han har gått igenom elfenbensföremålen i de svenska auktionshusens kataloger och upptäckt att de flesta säljer betydligt färre elfenbensföremål jämfört med tidigare kataloger.

Bukowskis och Helsingborgs Auktionsverk har till exempel båda gått från att ha med över tio elfenbensföremål i sina höstkataloger till att helt utelämna dem i vårkatalogerna 2014. Även Stockholms Auktionsverk har kraftigt minskat sina antal från 7 till 2 i sina senaste kataloger.

Flest elfenbensföremål i sina kataloger hade Auktionsverket i Karlstad som hade fyra föremål som Nicklas Cederqvist dessutom tycker “bör ifrågasättas” huruvida de är från före eller efter 1947 och därmed lagliga att handla med. Auktionskammaren i Vätterbygden hade 14 elfenbensföremål i sin katalog, men alla drogs plötsligt tillbaka utan förklaring.

CITES-reglerna gör gällande att elfenbensföremål som är tillverkade efter 1947 är olagligt att handla med, men lagstiftning är svår att följa eftersom antikbranschen till stor del utgår från experters bedömningar. Experter som i många fall är knutna till auktionshusen.

Källa: Antikmonologen

Mer att läsa